بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغا این دهه شصتی یاهم بازاری واسه خودشون وا کردنا تی وی تبلیغ میکنهده شصتیا یادتونه؟؟ اینطور که معلومه دهه شصتیا یه مشت ادم الزایمری بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پاکستان عبارت RPG رو به ۸۲۸۲ میفرستی دکل مخابرات منفجر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای نشون دادنه علاقم به تو ۳تا کوه میسازم اولی کوه وفا دومی کوه صداقت سومی کوهی که هر وقت بهم گفتی دوستت ندارم از اون بالا پرتت کنم پایین….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدم من هیچ کسم یا که درین خانه کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حـالم کافیست خنده هایم درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوب وقشنگی که به هنگام جدایی حیفم امد که تورا دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم میخواهی به دلتنگیم پایان دهی اخه اون روز تو برف هم وقتی دستتو گرفتم هوا همین قدر گرم شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی اینقدر به زندگی ام سرک نکش! کوتاه تر از خوابهای من دیواری ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تو که میروی!!!! صدای پای مرگ که می آید!!!! دیگر چیزی را نمی شنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را شاید غبارش احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغا این دهه شصتی یاهم بازاری واسه خودشون وا کردنا تی وی تبلیغ میکنهده شصتیا یادتونه؟؟ اینطور که معلومه دهه شصتیا یه مشت ادم الزایمری بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پاکستان عبارت RPG رو به ۸۲۸۲ میفرستی دکل مخابرات منفجر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای نشون دادنه علاقم به تو ۳تا کوه میسازم اولی کوه وفا دومی کوه صداقت سومی کوهی که هر وقت بهم گفتی دوستت ندارم از اون بالا پرتت کنم پایین….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدم من هیچ کسم یا که درین خانه کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین یک کلمه برای توصیف حـالم کافیست خنده هایم درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر خوب وقشنگی که به هنگام جدایی حیفم امد که تورا دست خدا بسپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم میخواهی به دلتنگیم پایان دهی اخه اون روز تو برف هم وقتی دستتو گرفتم هوا همین قدر گرم شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی اینقدر به زندگی ام سرک نکش! کوتاه تر از خوابهای من دیواری ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مارا نمی آرد به خاطر ای عجب یاد عالم میکنیم اما فراموشیم ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای پای تو که میروی!!!! صدای پای مرگ که می آید!!!! دیگر چیزی را نمی شنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن خاطرات خاک گرفته را شاید غبارش احساست را به سرفه در اورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم زیرا میدانم در این زمانه هیچکس معنی دلتنگی هایم را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری