بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی گلی + + + + واسه شستن ظرفا خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ین نون یک نون روش نون جدید برای نون سر نون کار نون گذاشتن نون ادم های نون دوست نون داشتنیه الهی بمیرم نتونستی بخونی؟ نوناشو بخور حالا از اول بدون (نون) بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می ایید + + + + بیایید + + + ولی تورو خدا شام نمونید خرج زیاده بالا غیرتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ولی ﺣﺎﻻ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین؟؟ + + + + + + + آفرین  این نشون میده دقت کردین  دقت خیلی چیزخوبیه،دقت کنین،دقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانید در ژاپن به صندلی سینما چه گفته میشود؟ تاپاشی تامیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی ذهنمو مشغول کرده: منفی این جمله چی میشه   من دارم میرم  ؟ ۱ من دارم نمیرم ۲ من ندارم میرم ۳ نه من دارم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبایی که خوابت نمیبره یکی داره بهت فکرمیکنه    بابا اینقد به من فکرنکنید بزارید بخوابم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا چیز هست که آدم نمیتونه فراموششون کنه…. صبحانه نهار شام چیه؟؟ قرار نیست که همش احساساتی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که المانی بلدن بخونن متشون یسراف نزن روز یرایم راشف تدوخ هب یراد یلیخ منکیم ساحسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال برام پیش اومده دوستان…. چرا ابرو رو برمیدارید بعد از اونور به جاش مژه میذارید؟ نه واقن چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی که یکی از خواص مواد چیه؟! فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز همراه اول برام فرستاده چرا جواب نمیدی؟ شوخی کردم اصن دیگه وضع نیست ک بساته خدایا پناه میبرم ب خودت بخدا راسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی که یکی از خواص مواد چیه؟ فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مکالمه ی واقعی  ﺗﻮ ﮐﯿﺸﯽ؟ ﻧﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻢ  ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ؟؟ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ ﮐﺼﺎﻓﻂ  ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺶ ﻣﯿﺸﯽ؟؟؟؟ ﺁﻫﺎﺍﺍﺍﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﻫﺴﺘﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر رفتی از پیشم بی خبر…. سوغاتی واسم چی میاری؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستی گلی + + + + واسه شستن ظرفا خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ین نون یک نون روش نون جدید برای نون سر نون کار نون گذاشتن نون ادم های نون دوست نون داشتنیه الهی بمیرم نتونستی بخونی؟ نوناشو بخور حالا از اول بدون (نون) بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می ایید + + + + بیایید + + + ولی تورو خدا شام نمونید خرج زیاده بالا غیرتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ولی ﺣﺎﻻ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین؟؟ + + + + + + + آفرین  این نشون میده دقت کردین  دقت خیلی چیزخوبیه،دقت کنین،دقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانید در ژاپن به صندلی سینما چه گفته میشود؟ تاپاشی تامیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالی ذهنمو مشغول کرده: منفی این جمله چی میشه   من دارم میرم  ؟ ۱ من دارم نمیرم ۲ من ندارم میرم ۳ نه من دارم میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شبایی که خوابت نمیبره یکی داره بهت فکرمیکنه    بابا اینقد به من فکرنکنید بزارید بخوابم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه تا چیز هست که آدم نمیتونه فراموششون کنه…. صبحانه نهار شام چیه؟؟ قرار نیست که همش احساساتی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که المانی بلدن بخونن متشون یسراف نزن روز یرایم راشف تدوخ هب یراد یلیخ منکیم ساحسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال برام پیش اومده دوستان…. چرا ابرو رو برمیدارید بعد از اونور به جاش مژه میذارید؟ نه واقن چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی که یکی از خواص مواد چیه؟! فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز همراه اول برام فرستاده چرا جواب نمیدی؟ شوخی کردم اصن دیگه وضع نیست ک بساته خدایا پناه میبرم ب خودت بخدا راسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی که یکی از خواص مواد چیه؟ فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مکالمه ی واقعی  ﺗﻮ ﮐﯿﺸﯽ؟ ﻧﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻢ  ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ؟؟ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﯿﺸﻤﯿﺸﯽ ﮐﺼﺎﻓﻂ  ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺶ ﻣﯿﺸﯽ؟؟؟؟ ﺁﻫﺎﺍﺍﺍﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﻫﺴﺘﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی سفر رفتی از پیشم بی خبر…. سوغاتی واسم چی میاری؟