بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان در چشم هیچ انسانی پیدا نیست و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق چشم هات قصه ی هزار و یک شب یلداست! تمام نمی شود هر چه می خوانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو عزیز فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم نازنین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی استرس دارم خیلی زیاد در حد اون آدمی که تو یه شب بارونی وسط جاده دستشویی داره ینی در این حد زیادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خونه داییم اینا موقع شام به دخترش ترشی نرسید برگشته میگه ما شانس نداریم ن سبد کالا بهمون طعلق گرفت ن سبد ترشی! مسولین ب فکر باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده اونقدر که از دوریت گریه ام میگره اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین فاصله برای گفتن دوست دارم فقط یه لبخنده تو نیشتو ببند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید اسب سیاه رستم چه رنگی بود و نام سوار کارش چه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزا بخیر دوتا دستامو میگرفتی توی خیابونا باهم می چرخیدیم تموم عشقت من بودم قربانت فرقون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۹۰ درصد منگل های دنیا smsرا با انگشت شصت دست راستشون میخونن نه دیگه دیر شده انگشت را برندار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو تهرانی انگار کل جدول مندلیفو میکشی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت دلم میخواد تورو بو کنم میخوام ببینم اصن از انسانیت بویی بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین ساله که دوستت دارم و دوستت داشتم ولی هر وقت خواستم به لبات نزدیک بشم منو با نفرت زمین زدی امضا آب دماغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با نامزدش میره بیرون بعدی دفه ای گم میشن نامزدش میگه حالا چیکار کنیم؟ غضنفر میگه توبرو خونه من خودم ی کاریش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب کار زیباییست که در تاریکی دنیا زمانی که هراس درس می دزدد سکوتت را ی یار نیک میگوید کنارت هستم ای بدبخت و دل خفقان میگیرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان در چشم هیچ انسانی پیدا نیست و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق چشم هات قصه ی هزار و یک شب یلداست! تمام نمی شود هر چه می خوانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو عزیز فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم نازنین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی استرس دارم خیلی زیاد در حد اون آدمی که تو یه شب بارونی وسط جاده دستشویی داره ینی در این حد زیادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خونه داییم اینا موقع شام به دخترش ترشی نرسید برگشته میگه ما شانس نداریم ن سبد کالا بهمون طعلق گرفت ن سبد ترشی! مسولین ب فکر باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده اونقدر که از دوریت گریه ام میگره اما وقتی قیافت یادم میاد خندم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین فاصله برای گفتن دوست دارم فقط یه لبخنده تو نیشتو ببند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید اسب سیاه رستم چه رنگی بود و نام سوار کارش چه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزا بخیر دوتا دستامو میگرفتی توی خیابونا باهم می چرخیدیم تموم عشقت من بودم قربانت فرقون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۹۰ درصد منگل های دنیا smsرا با انگشت شصت دست راستشون میخونن نه دیگه دیر شده انگشت را برندار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو تهرانی انگار کل جدول مندلیفو میکشی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت دلم میخواد تورو بو کنم میخوام ببینم اصن از انسانیت بویی بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندین ساله که دوستت دارم و دوستت داشتم ولی هر وقت خواستم به لبات نزدیک بشم منو با نفرت زمین زدی امضا آب دماغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با نامزدش میره بیرون بعدی دفه ای گم میشن نامزدش میگه حالا چیکار کنیم؟ غضنفر میگه توبرو خونه من خودم ی کاریش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب کار زیباییست که در تاریکی دنیا زمانی که هراس درس می دزدد سکوتت را ی یار نیک میگوید کنارت هستم ای بدبخت و دل خفقان میگیرد