بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر مرغ عشق من باشی! بازوانم بدون شک قفس اند واقعا حیف اگر که این آغوش تنگ باشد برای پر زدنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است وقتی وارد شدی انقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشستن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی نمی خواهم آغوش تو باشد و شانه های تو به دنیا می گویم خداحافظ من دنیایم را پیدا کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا نگران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻟﻘﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺤﺮﻱ ﺭﻭ اﻳﻴﻴﻴﻴﻨﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ اﺫاﻥ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ اﺯ ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهزاران جوانه مى خواند بوته ى نسترن،سرود تورا هر نسیمى که مى وزد در باغ مى رساند به او،درود تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ھیجگاہ نشانه ی رضایتم نبود من اگر راضی باشم .:میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی‌ مترسک که با لبخندی به پهنای وجودش و دستهایی باز به فراخی آرزویش در حسرت یک آغوش گرم جان داد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد گل به روی پیرهنت هست، میشود من نیز روی پیرهنت ” گل پسر” شوم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﺗﻢ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺧﺸﻜﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻲ ﻓﺮﻭﻍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندم به تو.. به داشتن ات.. به توجه ات.. به مهربانی ات… نیازمندم به تو و بی نیاز شدن در کنارت… نیازمندم که خط بزنی همهٔ نیازمندی هایم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچیدگی های نگاهت ویرانم می کند وقتی عاشقانه به من می نگری و خیره خیره محوم می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رنگ رخ ات زمانه زندان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر دقیقه از وقتتان را یک دلار تعیین کنید و قبل از شروع هر کاری، ببینید ارزش وقتی را (به دلار) که صرف آن می‌کنید دارد یا خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که موفقیت مارا در زندگی محدود میکند تفکری است که به ما میگوید : ” نمی توانی موفق شوی”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر مرغ عشق من باشی! بازوانم بدون شک قفس اند واقعا حیف اگر که این آغوش تنگ باشد برای پر زدنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است وقتی وارد شدی انقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشستن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر چیزی نمی خواهم آغوش تو باشد و شانه های تو به دنیا می گویم خداحافظ من دنیایم را پیدا کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا نگران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻟﻘﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺤﺮﻱ ﺭﻭ اﻳﻴﻴﻴﻴﻨﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ اﺫاﻥ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ اﺯ ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهزاران جوانه مى خواند بوته ى نسترن،سرود تورا هر نسیمى که مى وزد در باغ مى رساند به او،درود تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ھیجگاہ نشانه ی رضایتم نبود من اگر راضی باشم .:میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی‌ مترسک که با لبخندی به پهنای وجودش و دستهایی باز به فراخی آرزویش در حسرت یک آغوش گرم جان داد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد گل به روی پیرهنت هست، میشود من نیز روی پیرهنت ” گل پسر” شوم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﺗﻢ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺧﺸﻜﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻲ ﻓﺮﻭﻍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندم به تو.. به داشتن ات.. به توجه ات.. به مهربانی ات… نیازمندم به تو و بی نیاز شدن در کنارت… نیازمندم که خط بزنی همهٔ نیازمندی هایم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچیدگی های نگاهت ویرانم می کند وقتی عاشقانه به من می نگری و خیره خیره محوم می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رنگ رخ ات زمانه زندان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر دقیقه از وقتتان را یک دلار تعیین کنید و قبل از شروع هر کاری، ببینید ارزش وقتی را (به دلار) که صرف آن می‌کنید دارد یا خیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که موفقیت مارا در زندگی محدود میکند تفکری است که به ما میگوید : ” نمی توانی موفق شوی”