بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺒﯿﺮﻩ گفته؛ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ بعد ﯾﻬﻮ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ شده گفته: ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺕﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕکثافت ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﺍگه ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺳﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی جرم است و من مجرم سابقه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکان ۵٧ که یه پسر بچه ۵ ساله کنار راننده نشسته و داره نگاه میکنه نباید سبقت بگیری ،ماشین بابای اون از همه ماشینای دنیا تندتره میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داش یکی رو میزد،گفتم به خاطره من نزن گفت لال بابا،میام چنان میزنم تو رو هم که صدا بز بدی از نفوذ و مورد علاقه بودنم در بین دوستام واقعا خوشحال شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم هربار جوراب پاش میکرد میگفت : خدایا همینجورى که سالم اینارو پام میکنم ، سالمم دربیارم با همین ترفند ساده ، صد و چند سال زندگى کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن منو وا نکن  چیست؟ تهدیدی تو خالی که با جمله وا کن ببینم چه غلطی میخوای بکنی خاتمه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی میره دبی سوار تاکسی میشه وقتی که نزدیک مقصد میرسه نمیدونه چه جوری به عربه بگه که توقف کن رسیدیم کلی فکر میکنه میگه : حاجی صدق الله العلی العظیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هرچقدر بیشتر برای نگهداشتن آنچه که رفتنی است تقلا کند بیشتر رنج خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچ کدام تو نیستی! دلم، خوش کرده خودش را به این فکر که شاید پا برهنه بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم روزهایی که در سرمای بی کسی لرزیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن اگر بخواهد حتی می تواند با صدایش تو را در آغوش بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را آغوش تو در می کند وقتی نیستی عجالتآ چای می خوریم چه کنیم؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بگشا مهربان من میخواهم رکورد اصحاب کهف را بشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو من به خورشید ایمان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت بوی آغوش دلت بوی عشق چشمانت بوی مهربانی و لبانت بوی لبخند می دهد چقدر معطری تو…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺒﯿﺮﻩ گفته؛ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﻮﻥ بعد ﯾﻬﻮ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ شده گفته: ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺕﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺕکثافت ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍ ﺍگه ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺳﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی جرم است و من مجرم سابقه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکان ۵٧ که یه پسر بچه ۵ ساله کنار راننده نشسته و داره نگاه میکنه نباید سبقت بگیری ،ماشین بابای اون از همه ماشینای دنیا تندتره میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داش یکی رو میزد،گفتم به خاطره من نزن گفت لال بابا،میام چنان میزنم تو رو هم که صدا بز بدی از نفوذ و مورد علاقه بودنم در بین دوستام واقعا خوشحال شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم هربار جوراب پاش میکرد میگفت : خدایا همینجورى که سالم اینارو پام میکنم ، سالمم دربیارم با همین ترفند ساده ، صد و چند سال زندگى کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن منو وا نکن  چیست؟ تهدیدی تو خالی که با جمله وا کن ببینم چه غلطی میخوای بکنی خاتمه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی میره دبی سوار تاکسی میشه وقتی که نزدیک مقصد میرسه نمیدونه چه جوری به عربه بگه که توقف کن رسیدیم کلی فکر میکنه میگه : حاجی صدق الله العلی العظیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی هرچقدر بیشتر برای نگهداشتن آنچه که رفتنی است تقلا کند بیشتر رنج خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا صدای پا زیاد می شنوم اما هیچ کدام تو نیستی! دلم، خوش کرده خودش را به این فکر که شاید پا برهنه بیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش بگذار فراموش کنم روزهایی که در سرمای بی کسی لرزیدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن اگر بخواهد حتی می تواند با صدایش تو را در آغوش بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را آغوش تو در می کند وقتی نیستی عجالتآ چای می خوریم چه کنیم؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش بگشا مهربان من میخواهم رکورد اصحاب کهف را بشکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو من به خورشید ایمان ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت بوی آغوش دلت بوی عشق چشمانت بوی مهربانی و لبانت بوی لبخند می دهد چقدر معطری تو…