بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر داییم دانشگاه   رشته من قبول شده ؛ زنگ زده میگه : یه سوال تخصصی دارم   گفتم خب بپرس   میگه ریاضی ۱ دفتر چن برگ میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو فیس بوک نوشته: بعد از رفتنت مرا به کدامین تن می سپاری؟؟ براش کامنت گذاشتم: به پنج تن بی شعور بلاکم کرد:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت می دانست سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟؟؟مدتی ست دنبال خودم میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: داری چه کار میکنی پسرم؟ پسر بچه ۵ ساله: دارم واسه دوس دخترم نامه مینویسم مادر: تو که هنوز خوندن نوشتن بلد نیستی: پسر بچه ۵ ساله: اونم بلد نیس بخونه اصن تو چه میفهمی عشق ینی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری دوریت را نعره کشیدم که آرزوهایم به خیال صیحه ی قیامت چمدان بستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ  ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﺧﺘﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ؟؟؟ + + + + ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺧﺘﯽ ﮐﻪ به دنیا اومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف شخصیت هم نداره یه کم ببریمش زیر سوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز انگشته با دماغه دعواشون میشه دماغه میگه دیگه بهت جنس نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دخترا با مسواک قهرن بعد رژ قرمز هم میزنن وقتی که میخندن آدم یاد پرچم اسپانیا میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناشیم که همه رو به راه راست هدایت میکنیم بلکه راه خودمون خلوت شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین تیر خلاص من …از سوی چشمهای تو شلیک شد … من اعتبار و احساسم رفت و تو به هوست رسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دخترای قدیم که کدبانو بودن و از پس کارای خونه برمیومدن، صداشونم در نمیومد!نه دخترای الان که اگه در نوشابه رو باز کنه و دستش زخم بشه! تو فیسبوکش مینویسه :امروز مرگو با چشام دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره نونوایی میگه نوناچنده؟ شاطر قیمتومیگه بعدخنگول میگه ی دوری بزنیم برمیگردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول دارین یه پسر حاضره به قتل زنجیره اعتراف کنه ولی وقتی میره بدنسازی کراتین میخوره هرچی بهش بگی زیر بارش نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آدم خودت بودی و حوایت کسی نبود که حوایت را هوایی کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر داییم دانشگاه   رشته من قبول شده ؛ زنگ زده میگه : یه سوال تخصصی دارم   گفتم خب بپرس   میگه ریاضی ۱ دفتر چن برگ میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو تو فیس بوک نوشته: بعد از رفتنت مرا به کدامین تن می سپاری؟؟ براش کامنت گذاشتم: به پنج تن بی شعور بلاکم کرد:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت می دانست سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟؟؟مدتی ست دنبال خودم میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: داری چه کار میکنی پسرم؟ پسر بچه ۵ ساله: دارم واسه دوس دخترم نامه مینویسم مادر: تو که هنوز خوندن نوشتن بلد نیستی: پسر بچه ۵ ساله: اونم بلد نیس بخونه اصن تو چه میفهمی عشق ینی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوری دوریت را نعره کشیدم که آرزوهایم به خیال صیحه ی قیامت چمدان بستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ  ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﺧﺘﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ؟؟؟ + + + + ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺧﺘﯽ ﮐﻪ به دنیا اومدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف شخصیت هم نداره یه کم ببریمش زیر سوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز انگشته با دماغه دعواشون میشه دماغه میگه دیگه بهت جنس نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دخترا با مسواک قهرن بعد رژ قرمز هم میزنن وقتی که میخندن آدم یاد پرچم اسپانیا میفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناشیم که همه رو به راه راست هدایت میکنیم بلکه راه خودمون خلوت شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین تیر خلاص من …از سوی چشمهای تو شلیک شد … من اعتبار و احساسم رفت و تو به هوست رسیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دخترای قدیم که کدبانو بودن و از پس کارای خونه برمیومدن، صداشونم در نمیومد!نه دخترای الان که اگه در نوشابه رو باز کنه و دستش زخم بشه! تو فیسبوکش مینویسه :امروز مرگو با چشام دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف میره نونوایی میگه نوناچنده؟ شاطر قیمتومیگه بعدخنگول میگه ی دوری بزنیم برمیگردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول دارین یه پسر حاضره به قتل زنجیره اعتراف کنه ولی وقتی میره بدنسازی کراتین میخوره هرچی بهش بگی زیر بارش نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آدم خودت بودی و حوایت کسی نبود که حوایت را هوایی کند