بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت جالبی بود تهیه کننده:دوستم کارگردان:عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تأثیری که فیسبوک در کشف حجاب زنان ایرانی داشته حاکمیت رضاخان نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم درسالی که گذشت اگه دلتوشکستم اگه حرفی زدم اگه برخورد بدی کردم اگه اذیت کردم خیلی خوب کردم  خواستم بگم سال جدیدم برنامه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته برای رسیدن به اون که خیلی دوسش داری انتظار بکشی و آخر سر سهم این انتظار شیرین یه پایان تلخ باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی همه یه نفر یه جوری نیست که هیچ هستی به چشم نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏غمگین تر از تنهایی اینه که بفهمی دلیل بودن کسی نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چه موجودات دلگیری هستند وقتی سوزنشان را نخ میکنی  برایت دروغ می بافند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﺗﭙﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاد کامپیوتر بیمار نیست به خدا اون فقط تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دروغگو نیستی   من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همه چیزمون گذشتیم تا تو خوشحال باشی اما افسوس که تو با کسی خوشحال بودی که از چیزیش برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم میخواسته لپ تاپ رو خاموش کنه رفته از پریز کشیده بیرون دیده خاموش نشده رفته فیوزو قطع کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو با من حکایت باران  بی امان است بر تن نحیف  برگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش به خیر زمانی که راهنمایی بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از دست ما عصبانی میشد میگفت: گوساله ها خجالت بکشید من جای پدرتون هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق روزهایی هستم که؛ بدانم خوشحالی حتی اگر ندانم چرا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت جالبی بود تهیه کننده:دوستم کارگردان:عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تأثیری که فیسبوک در کشف حجاب زنان ایرانی داشته حاکمیت رضاخان نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبم درسالی که گذشت اگه دلتوشکستم اگه حرفی زدم اگه برخورد بدی کردم اگه اذیت کردم خیلی خوب کردم  خواستم بگم سال جدیدم برنامه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته برای رسیدن به اون که خیلی دوسش داری انتظار بکشی و آخر سر سهم این انتظار شیرین یه پایان تلخ باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی همه یه نفر یه جوری نیست که هیچ هستی به چشم نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏غمگین تر از تنهایی اینه که بفهمی دلیل بودن کسی نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چه موجودات دلگیری هستند وقتی سوزنشان را نخ میکنی  برایت دروغ می بافند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺯﻧﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﺗﭙﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معتاد کامپیوتر بیمار نیست به خدا اون فقط تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دروغگو نیستی   من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از همه چیزمون گذشتیم تا تو خوشحال باشی اما افسوس که تو با کسی خوشحال بودی که از چیزیش برای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم میخواسته لپ تاپ رو خاموش کنه رفته از پریز کشیده بیرون دیده خاموش نشده رفته فیوزو قطع کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو با من حکایت باران  بی امان است بر تن نحیف  برگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش به خیر زمانی که راهنمایی بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از دست ما عصبانی میشد میگفت: گوساله ها خجالت بکشید من جای پدرتون هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق روزهایی هستم که؛ بدانم خوشحالی حتی اگر ندانم چرا