بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقــــتم...!!* مــــخاطب عــــــــــام*.­..!! :)ستاد ضد حال زدن به هرچی مخاطب خاصه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بدنم جایی برای خط کشیدن ندارد پس کی تمام میشود روزهای بی تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیمو گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گلستان طبیعت ما گل پژمرده ایم رنگ پیری را ندیده در جوانی مرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگير نبودم تنها°°° ميخواستم دستت را بگيرم°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم‌ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق‌های آبی ات می‌جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه‌های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر صبح خیلی حال میده یکی باشه کنارت از خواب بیدار شی ... خیلی حال میده بوسش کنی ، بیدار شه ، لبخند بهت بزنه . بگه : مراقب خودت باش عزیزم میری سرکار  واقعا میچسبه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها دلت نمی خواد بیدار بشی ، نشونه ی تنبلی نیست . . . گاهی خسته ای از زندگی ، نمی خوای قبول کُنی که یک روز دیگه شروع شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنشین ترین صدا برای من .. صدای خواب آلود توست ... وقتی بهم صبح بخیر میگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه سوالی داشتم نه ولش کن فردا میگم که از خواب بیدار نشی&&&

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید بی موقع مزاحم میشم. خواستم ببینم آب خوردی آفتابه رو کجا گذاشتی؟&&&

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام. مثانه شما پر شده است هرچه سریع تر به تخلیه ی آن اقدام نمایید. مرکز فاضلاب و امور نیمه شب&&&

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقــــتم...!!* مــــخاطب عــــــــــام*.­..!! :)ستاد ضد حال زدن به هرچی مخاطب خاصه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بدنم جایی برای خط کشیدن ندارد پس کی تمام میشود روزهای بی تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیمو گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گلستان طبیعت ما گل پژمرده ایم رنگ پیری را ندیده در جوانی مرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگير نبودم تنها°°° ميخواستم دستت را بگيرم°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم‌ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق‌های آبی ات می‌جوییم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه‌های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر صبح خیلی حال میده یکی باشه کنارت از خواب بیدار شی ... خیلی حال میده بوسش کنی ، بیدار شه ، لبخند بهت بزنه . بگه : مراقب خودت باش عزیزم میری سرکار  واقعا میچسبه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها دلت نمی خواد بیدار بشی ، نشونه ی تنبلی نیست . . . گاهی خسته ای از زندگی ، نمی خوای قبول کُنی که یک روز دیگه شروع شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنشین ترین صدا برای من .. صدای خواب آلود توست ... وقتی بهم صبح بخیر میگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه سوالی داشتم نه ولش کن فردا میگم که از خواب بیدار نشی&&&

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید بی موقع مزاحم میشم. خواستم ببینم آب خوردی آفتابه رو کجا گذاشتی؟&&&

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام. مثانه شما پر شده است هرچه سریع تر به تخلیه ی آن اقدام نمایید. مرکز فاضلاب و امور نیمه شب&&&