بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود! کاش بر جانی که در قاب دل است واژه تلخ خیانت حک نبود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان همه چیز تکراریست، جز مهربانی و مهربانی و محبت چیزیست که نه با مقام و سرمایه و هیچ قدرتی!! بدست نمی آید و تنها در قلب انسانهای پاک و ساده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود خداوندا تقدیرخوبانم را زیبابنویس که من جز لبخند آنها چیز دیگری نخواهم! منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-mohabat#ixzz3arS7Cap7

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود، تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان دل است، واژه تلخ خیانت حک نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها جوشکاری است که دل ها را رایگان به هم جوش میزند دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاست محترم دل :اینجانب عشق، فارغ التحصیل رشته ی محبت، از دانشکده عاشقان افتخار دارم که در یکی از شباهات قلب شما انجام وظیفه کنم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود! کاش بر جانی که در قاب دل است واژه تلخ خیانت حک نبود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان همه چیز تکراریست، جز مهربانی و مهربانی و محبت چیزیست که نه با مقام و سرمایه و هیچ قدرتی!! بدست نمی آید و تنها در قلب انسانهای پاک و ساده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود خداوندا تقدیرخوبانم را زیبابنویس که من جز لبخند آنها چیز دیگری نخواهم! منبع : http://www.amirfb.ir/topics/sms-mohabat#ixzz3arS7Cap7

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود، تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان دل است، واژه تلخ خیانت حک نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها جوشکاری است که دل ها را رایگان به هم جوش میزند دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاست محترم دل :اینجانب عشق، فارغ التحصیل رشته ی محبت، از دانشکده عاشقان افتخار دارم که در یکی از شباهات قلب شما انجام وظیفه کنم…