بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاز جیست!؟ اوج محبت یک زن به همسر مهربانش که گاهی موجب قطع عضو طرف مقابل میگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کردن به بعضی ها مثل آب دادن به گل…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دونه از این عروسک ها گرفتم وقتی دماغشو فشار میدم میگه  ای لاو یو لامصب همه کمبود محبت هامو پر کرده، خیلی به هم وابسته شدیم، عشق صاف و ساده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند واژه ای است که نامش محبت است در خانه ای رقصان! به نام قلب جوشد چو چشمه ای از عمق کوه دل این واژه پر امید! آغاز وحدت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما اورگان ترک وفا ودوست نیست رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست محبت را بنام دوست ارزان میکنیم تاصداقت زنده است ماهم رفاقت میکنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند ،نانی اند وجانی! به نانی، نان بده ،از در برانش محبت کن ،به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار! به پایش جان بده تا می توانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که محبت مادر رو با هان و چیه جواب بدی بعد زنگ یه غریبه رو که فقط از رو هوسه،با جانم جواب بدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا خوردم ز هر کس که گفت یار منه چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم دیدم این دست محبت، حلقه دار منه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی محبت کردم و تنها شدم، وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزى محبت کردى بى منت لذت بردى بى گناه بخشیدى بدون شرط ان روزواقعا زندگى کرده اى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت هایت را شمردم، درست بود اما این عشقت را پس بگیر، گوشه ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باش دشای دشبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد، پس به امید فردا ها محبت هایمان را ذخیره نکنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی یک زن به چشمانش است که میتوان درآن محبت و عشق را احساس کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کوچک ترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی دوستت داره علتش محبت نیست تو شایسته دوست داشتن هستی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاز جیست!؟ اوج محبت یک زن به همسر مهربانش که گاهی موجب قطع عضو طرف مقابل میگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کردن به بعضی ها مثل آب دادن به گل…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دونه از این عروسک ها گرفتم وقتی دماغشو فشار میدم میگه  ای لاو یو لامصب همه کمبود محبت هامو پر کرده، خیلی به هم وابسته شدیم، عشق صاف و ساده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند واژه ای است که نامش محبت است در خانه ای رقصان! به نام قلب جوشد چو چشمه ای از عمق کوه دل این واژه پر امید! آغاز وحدت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما اورگان ترک وفا ودوست نیست رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست محبت را بنام دوست ارزان میکنیم تاصداقت زنده است ماهم رفاقت میکنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند ،نانی اند وجانی! به نانی، نان بده ،از در برانش محبت کن ،به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار! به پایش جان بده تا می توانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که محبت مادر رو با هان و چیه جواب بدی بعد زنگ یه غریبه رو که فقط از رو هوسه،با جانم جواب بدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پا خوردم ز هر کس که گفت یار منه چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم دیدم این دست محبت، حلقه دار منه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی محبت کردم و تنها شدم، وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزى محبت کردى بى منت لذت بردى بى گناه بخشیدى بدون شرط ان روزواقعا زندگى کرده اى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت هایت را شمردم، درست بود اما این عشقت را پس بگیر، گوشه ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باش دشای دشبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد، پس به امید فردا ها محبت هایمان را ذخیره نکنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی یک زن به چشمانش است که میتوان درآن محبت و عشق را احساس کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشته باش که کوچک ترین محبت ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی دوستت داره علتش محبت نیست تو شایسته دوست داشتن هستی…