بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که وقتی بهش محبت میکنی خیال میکنه بهش احتیاج داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنم گرمی یک آغوش را میخواهد با طعم عشق نه هوس لبانم خیسی لبانی رامیخواهد باطعم محبت نه شهوت صورتم نوازش دستی را میخواهد باطعم ناز نه نیاز تنی را میخواهم که روحم را ارضا کند نه جسمم را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زودگذر! آهنگی نیمه تمام :تابلویی زیبا و فریب دهنده می سوزد و می سوزاند وهیچ چیزدرآن رنگ حقیقت نمی گیرد جز محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به اندازه ای به آدم ها محبت کن که بعدش مجبور نشی بهشون ثابت کنی که یه احمق نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق محبت کسی هستم که هر وقت من! فراموشش کردم فراموشم نکردبا اینکه به حرفش گوش نکردم همیشه حرفهایم را شنید و توی! تنهایی هایم تنهام نذاشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترجان بیخودی زخمت نکش این مرده نه باشوک برمیگردد نه با آدرنالین همدردیم من خوب میفهممش محبت تزریق کن ازبی محبتی مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گر شود پیدا به هر قیمت خریدارم!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم هایی که محبت میکنند کمیابند ادم هایی که قدر محبت را میدانند نایابند عزیز نایابه من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یه لیوان محبت کافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یه لیوان محبت کافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند ندیدن یا نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه ی زندگی در کلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محٌبَت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تیغ کسانی زخم برداشت! که از آنها محبت خواسته بود نه تیغه فراموشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تو سکه است در قلک دل من عزیز بیرون نمی آیی مگر به قیمت شکستن نازنین!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که وقتی بهش محبت میکنی خیال میکنه بهش احتیاج داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنم گرمی یک آغوش را میخواهد با طعم عشق نه هوس لبانم خیسی لبانی رامیخواهد باطعم محبت نه شهوت صورتم نوازش دستی را میخواهد باطعم ناز نه نیاز تنی را میخواهم که روحم را ارضا کند نه جسمم را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زودگذر! آهنگی نیمه تمام :تابلویی زیبا و فریب دهنده می سوزد و می سوزاند وهیچ چیزدرآن رنگ حقیقت نمی گیرد جز محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به اندازه ای به آدم ها محبت کن که بعدش مجبور نشی بهشون ثابت کنی که یه احمق نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق محبت کسی هستم که هر وقت من! فراموشش کردم فراموشم نکردبا اینکه به حرفش گوش نکردم همیشه حرفهایم را شنید و توی! تنهایی هایم تنهام نذاشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترجان بیخودی زخمت نکش این مرده نه باشوک برمیگردد نه با آدرنالین همدردیم من خوب میفهممش محبت تزریق کن ازبی محبتی مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گر شود پیدا به هر قیمت خریدارم!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم هایی که محبت میکنند کمیابند ادم هایی که قدر محبت را میدانند نایابند عزیز نایابه من ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یه لیوان محبت کافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدمها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یه لیوان محبت کافیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند ندیدن یا نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرسه ی زندگی در کلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محٌبَت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تیغ کسانی زخم برداشت! که از آنها محبت خواسته بود نه تیغه فراموشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تو سکه است در قلک دل من عزیز بیرون نمی آیی مگر به قیمت شکستن نازنین!!