بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قلب آدما اندازه مشتشونه ولی چطوری یه دنیا مهربونی یه آسمون صداقت یه کهکشون محبت یه دریا عشق تو مشت تو جا شده عزیزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود، نیاز محبت بودند، ولی باز هم محبت میکردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترس از محبت که خاکت کند که باقی شوی گرچه خاکت کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که پندم دهی از عشق و ملامت گویی*تو نبودی که من این جام محبت خوردم تو که از صورت حال دل ما بیخبری*غم دل با تو نگویم که ندانی دردم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست آبی آسمان بی پایان، چه زیباست بارش باران محبت و چه زیباست ترنم عششق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم! من خودم را در آغوش گرفته ام ن چندان با لطافت و ن چندان با محبت اما وفادار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند محبت را در دل انسان جای داد تا به وسیله ی آن عشق را معنی کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه محبت کردن بی مرز باش، ولی هرزه نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی ام افتخار میکنم چون میدانم تحمل تنهایی بهتراز گدایی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی ام افتخار میکنم چون میدانم تحمل تنهایی بهتراز گدایی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پَژمردن یک برگ نیست در میان مردمی با این مصیبتها صبور صحبت از مرگ محبت مرگ عشق! گفتگو از مرگ انسانیت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخند گرم و داغ مهربان زبان بین المللی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی به عشقتون زیاد محبت نکنین محبت زیادی مثل اینه که پا گلدون زیاد آب بریزی بجا اینکه طرف سیراب شه میخشکه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل آب بازی کودکانه هست!! مهم نیست کی اول شروع میکنه مهم اینه که آخرش هردو خیس میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قلب آدما اندازه مشتشونه ولی چطوری یه دنیا مهربونی یه آسمون صداقت یه کهکشون محبت یه دریا عشق تو مشت تو جا شده عزیزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود، نیاز محبت بودند، ولی باز هم محبت میکردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترس از محبت که خاکت کند که باقی شوی گرچه خاکت کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که پندم دهی از عشق و ملامت گویی*تو نبودی که من این جام محبت خوردم تو که از صورت حال دل ما بیخبری*غم دل با تو نگویم که ندانی دردم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست آبی آسمان بی پایان، چه زیباست بارش باران محبت و چه زیباست ترنم عششق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم! من خودم را در آغوش گرفته ام ن چندان با لطافت و ن چندان با محبت اما وفادار…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند محبت را در دل انسان جای داد تا به وسیله ی آن عشق را معنی کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه محبت کردن بی مرز باش، ولی هرزه نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی ام افتخار میکنم چون میدانم تحمل تنهایی بهتراز گدایی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی ام افتخار میکنم چون میدانم تحمل تنهایی بهتراز گدایی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پَژمردن یک برگ نیست در میان مردمی با این مصیبتها صبور صحبت از مرگ محبت مرگ عشق! گفتگو از مرگ انسانیت است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخند گرم و داغ مهربان زبان بین المللی محبت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی به عشقتون زیاد محبت نکنین محبت زیادی مثل اینه که پا گلدون زیاد آب بریزی بجا اینکه طرف سیراب شه میخشکه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل آب بازی کودکانه هست!! مهم نیست کی اول شروع میکنه مهم اینه که آخرش هردو خیس میشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید!