بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان بندگانت هر چه دیدم هوسها جانشین عاشقی بود! به دستان دروغین محبت گلی دیدم شبیه رازقی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قبلا اشکها بخاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بی مهری کرده ایم محبت که میبینیم اشک میریزیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم، اما بی وفا نیستم، دوستت دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی، که به فکر تو نیستم، بیخیال هرکه باشم بی خیال تو یکی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش محبت اثری داشته باشد معشوق ز عاشق خبری داشته باشد کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر! قربان رفیقی که وفا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قبلا اشکها بخاطر نبود محبت بود اما حالا! چون عادت به بی مهری کرده ایم محبت که میبینیم اشک میریزیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد غلط هست هر که گوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه گدای عشقم،نه تشنه ی محبت فقط یه دل میخوام که بمونه تاقیامت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند ندیدن و نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنیا محبت از آن کسانی است که یکدیگر را با هر فاصله ای یاد میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه اموخت به ما درس محبت میخواست جان چراغان کنی ازعشق کسی به امیدش ببری رنج بسی تب و تابی بودت هرنفسی به وصالی برسی یا نرسی سینه بی عشق مباد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اصراف محبت است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را به نگاهی هرزه آلوده کردند محبت را تفسیری بیهوده کردند برای هم جان میدهند و میمیرند هر روز آنانکه برای هرزگی عشق را بهانه کردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش زندگی فوتبال بود تا خوشی را پاس، جدایی را شوت، غم را آفساید و محبت را گل میکردیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مناسبت نمیخواهد و این بهانه ی خوبیست برای ابراز دوست داشتن ها!! دوستت دارم عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از درخت آموختم وقتی با لگد به او زدم او به جای تلافی مرا شکوفه باران کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار یک عیب و صد نقص در وجود من است الهی تو با نگاه محبت مرا تماشا کن !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان بندگانت هر چه دیدم هوسها جانشین عاشقی بود! به دستان دروغین محبت گلی دیدم شبیه رازقی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قبلا اشکها بخاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بی مهری کرده ایم محبت که میبینیم اشک میریزیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم، اما بی وفا نیستم، دوستت دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی، که به فکر تو نیستم، بیخیال هرکه باشم بی خیال تو یکی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش محبت اثری داشته باشد معشوق ز عاشق خبری داشته باشد کو خنجر تیزی که کنم پاره جگر! قربان رفیقی که وفا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قبلا اشکها بخاطر نبود محبت بود اما حالا! چون عادت به بی مهری کرده ایم محبت که میبینیم اشک میریزیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد غلط هست هر که گوید دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه گدای عشقم،نه تشنه ی محبت فقط یه دل میخوام که بمونه تاقیامت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند ندیدن و نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنیا محبت از آن کسانی است که یکدیگر را با هر فاصله ای یاد میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه اموخت به ما درس محبت میخواست جان چراغان کنی ازعشق کسی به امیدش ببری رنج بسی تب و تابی بودت هرنفسی به وصالی برسی یا نرسی سینه بی عشق مباد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اصراف محبت است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را به نگاهی هرزه آلوده کردند محبت را تفسیری بیهوده کردند برای هم جان میدهند و میمیرند هر روز آنانکه برای هرزگی عشق را بهانه کردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش زندگی فوتبال بود تا خوشی را پاس، جدایی را شوت، غم را آفساید و محبت را گل میکردیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مناسبت نمیخواهد و این بهانه ی خوبیست برای ابراز دوست داشتن ها!! دوستت دارم عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از درخت آموختم وقتی با لگد به او زدم او به جای تلافی مرا شکوفه باران کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار یک عیب و صد نقص در وجود من است الهی تو با نگاه محبت مرا تماشا کن !