بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت پر انوار محبت بر دل آشفته دریا زده ام، می تابد و وجودت که نشاط گل سرخ دشت غمهای من ست و این حس غریبم که پر از خواستن توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد من به محبت هایت، سخت مرا گرفتار کرده نباشد، خمار بغض هایم می شوم نازنینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم درس محبت را چو هر عضوی به درد آید، به جایش دیده می گرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازی نداشت اما فراموشم نکرد و این قشنگ ترین محبت هاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را به عزیزان میدهند و محبت را به مهربانان!! لایق تو باشد که هم عزیزی و هم مهربان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برای چشمان تو می نویسم عزیزم تا بدانی محبت و عشق را در چشمان تو اموختم نازنینم ، تنهایم مگزار که عاشقانه تورا دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم که تو این قحطی محبت، قلبشون مثل نگاهشون بوی ناب محبت میده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم باک دلت از ما خسته نشه عزیز حتی اگه محبت سهمیه بندی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتهاترین جاده دنیا، جاده محبت و معرفت است و کمتر کسی قادر به پیمودن تمامی آن است آهای شما که آخرجاده ای: سلام عرض شد عشقم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساده بودم ساده سلام کردم ساده دل دادم ساده محبت کردم ساده باور کردم ساده چشم گفتم! ساده وابسته شدم اما سخت دلم را شکستند خیلی سخت کاش ساده نبودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد! یا آن که گدایی محبت شده باشد خودبینی و خودخواهی اگر امیر افبی معنی عشق است بگذار که آیینه نفرت شده باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی اینکه : محبت کنی حتی اگر تحقیر شی بزرگی کنی حتی اگر کوچیک شی !! عشق بورزی حتی اگر محکوم شی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کسی را یافتی که در لبخندت، غمت را دید! در سکوتت، حرفهایت را شنید و در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایی زندگی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشت حلقه ام در احاطه انگشتر زرین تو قلبم در احاطه محبت تو و خود در احاطه بازوان مستحکم تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شده ام بس که از آدم ها زخم خورده ام خدا خیرتان دهد به من محبت دروغین تعارف نکنید من سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کنید چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ می‌کند و دشمن را دوست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت پر انوار محبت بر دل آشفته دریا زده ام، می تابد و وجودت که نشاط گل سرخ دشت غمهای من ست و این حس غریبم که پر از خواستن توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد من به محبت هایت، سخت مرا گرفتار کرده نباشد، خمار بغض هایم می شوم نازنینم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خود آموختم درس محبت را چو هر عضوی به درد آید، به جایش دیده می گرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازی نداشت اما فراموشم نکرد و این قشنگ ترین محبت هاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را به عزیزان میدهند و محبت را به مهربانان!! لایق تو باشد که هم عزیزی و هم مهربان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها برای چشمان تو می نویسم عزیزم تا بدانی محبت و عشق را در چشمان تو اموختم نازنینم ، تنهایم مگزار که عاشقانه تورا دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم که تو این قحطی محبت، قلبشون مثل نگاهشون بوی ناب محبت میده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم باک دلت از ما خسته نشه عزیز حتی اگه محبت سهمیه بندی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انتهاترین جاده دنیا، جاده محبت و معرفت است و کمتر کسی قادر به پیمودن تمامی آن است آهای شما که آخرجاده ای: سلام عرض شد عشقم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساده بودم ساده سلام کردم ساده دل دادم ساده محبت کردم ساده باور کردم ساده چشم گفتم! ساده وابسته شدم اما سخت دلم را شکستند خیلی سخت کاش ساده نبودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد! یا آن که گدایی محبت شده باشد خودبینی و خودخواهی اگر امیر افبی معنی عشق است بگذار که آیینه نفرت شده باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی اینکه : محبت کنی حتی اگر تحقیر شی بزرگی کنی حتی اگر کوچیک شی !! عشق بورزی حتی اگر محکوم شی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر کسی را یافتی که در لبخندت، غمت را دید! در سکوتت، حرفهایت را شنید و در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایی زندگی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشت حلقه ام در احاطه انگشتر زرین تو قلبم در احاطه محبت تو و خود در احاطه بازوان مستحکم تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیر شده ام بس که از آدم ها زخم خورده ام خدا خیرتان دهد به من محبت دروغین تعارف نکنید من سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت کنید چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ می‌کند و دشمن را دوست