بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مثل آباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و.. یکی موند و.. یکی از غصه هاش خوندو.. یکی برد و.. یکی باخت و.. یکی با قسمتش ساختو.. یکی رنجید... ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسيد.. یکی بد شد.. یکی رد شد.. یکی پابند مقصد شد .. تو اما باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر ... چند هزار سال زودتر به دنیا آمده بودی برایت معبدی می‌ساختم ... تا بزرگترین چالش ادیان ابراهیمی چشم پرستی باشد الهه ‌ی نگاه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎ چه در دروغ ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ چه در خوشی چه در قدرت چه در جهل چه در انکار  چه در حسد چه در بخل چه در کینه چه در انتقام مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی داردغرق شدن وقتی عشق ازچشمان توسرازیراست ومن ارامم هیچ دستوپانمی زنم... چقدزیباست مردن دراغوش تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يوسف(ع) ميدانست تمام درها بسته است. اما بخاطر خدا حتى به سوى درهاى بسته دويد و تمام درهاى بسته برايش باز شد اگر تمام درهاى دنيا هم برويت بسته شدند به سوى درهاى بسته برو چون خداى تو و يوسف يكيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... یه دیوونه هست  که وقتی کنارشی دنیات یه رنگ دیگه داره  سر به سرت میذاره دنیاشو باهات تقسیم میکنه اصلا دوس داری بغلش کنی  بچلونیش محکم ماچش کنی^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه ایرانیو مجبور کردن سرش تو کار خودش باشه... . . . . . . . . . . . . . . مرد:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارنجک بخوابید زمین اینو گفت و خودشو توی جوب آب پرت کرد مردم با تعجب نگاهش میکردند... موجی از جنگ برخاسته بود و نشست بر یک شهید زنده.. مردم به موج به جنگ به نارنجک.. مردم به شهید زنده خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید بادبادک چگونه بالا میرود؟ باد مـــوافـــق بادبادک را بالا نمی برد بادبادک با باد مــخــالــف بالا میرود  . . . نتیجه اخلاقی:«مخالفت و مخالف بودن همیشه بد نیست ، اینها برای بالا رفتن ماست »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد . بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد . اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد . امیرکبیر در هنگام تبعید!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مثل آباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و.. یکی موند و.. یکی از غصه هاش خوندو.. یکی برد و.. یکی باخت و.. یکی با قسمتش ساختو.. یکی رنجید... ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسيد.. یکی بد شد.. یکی رد شد.. یکی پابند مقصد شد .. تو اما باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر ... چند هزار سال زودتر به دنیا آمده بودی برایت معبدی می‌ساختم ... تا بزرگترین چالش ادیان ابراهیمی چشم پرستی باشد الهه ‌ی نگاه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎ چه در دروغ ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ چه در خوشی چه در قدرت چه در جهل چه در انکار  چه در حسد چه در بخل چه در کینه چه در انتقام مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی داردغرق شدن وقتی عشق ازچشمان توسرازیراست ومن ارامم هیچ دستوپانمی زنم... چقدزیباست مردن دراغوش تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يوسف(ع) ميدانست تمام درها بسته است. اما بخاطر خدا حتى به سوى درهاى بسته دويد و تمام درهاى بسته برايش باز شد اگر تمام درهاى دنيا هم برويت بسته شدند به سوى درهاى بسته برو چون خداى تو و يوسف يكيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... یه دیوونه هست  که وقتی کنارشی دنیات یه رنگ دیگه داره  سر به سرت میذاره دنیاشو باهات تقسیم میکنه اصلا دوس داری بغلش کنی  بچلونیش محکم ماچش کنی^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه ایرانیو مجبور کردن سرش تو کار خودش باشه... . . . . . . . . . . . . . . مرد:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارنجک بخوابید زمین اینو گفت و خودشو توی جوب آب پرت کرد مردم با تعجب نگاهش میکردند... موجی از جنگ برخاسته بود و نشست بر یک شهید زنده.. مردم به موج به جنگ به نارنجک.. مردم به شهید زنده خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانید بادبادک چگونه بالا میرود؟ باد مـــوافـــق بادبادک را بالا نمی برد بادبادک با باد مــخــالــف بالا میرود  . . . نتیجه اخلاقی:«مخالفت و مخالف بودن همیشه بد نیست ، اینها برای بالا رفتن ماست »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد . بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد . اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد . امیرکبیر در هنگام تبعید!!!