بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس متنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دو سه تا کوچه زما دورتر قلیان تو از همه پر دودتر کاش که همسایه ما می شدی پایه قلیان کش ما می شدی ای به فدای بافور و قلیان تو مانده ام در حسرت دیدار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه : ظرفیت کوچه علی چپ پرشده است لطفا دنبال کوچه ی دیگری باشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم این درس خوندن چی داره که تا میری دو کلمه درس بخونی حتی خاطرات دوران مهد کودک اونم با وضوح hd یادِ آدم میاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم گر تو هم با من نسوزی ،من خودم تنها بسوزم قبض برقم آمده دیشب،فیوزم را پرانده حال دانستی چرا تصمیم دارم تا بسوزم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز در گذشت نویسنده ی اس ام اس است برای شادی روحش سه تا اس ام اس بلند بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی —– در عرصه خیال که آمد کدام رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست به رغم کین دشمن یکدم تو به مهر باش با من هر چند که استین فشانی من دست ندارمت ز دامن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به آه نرم و خیس ساحل قسم به آرزوی پاک دریا قسم به ابتدای شعر پرواز قسم به انتهای باغ دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم نزدیکم و دورم ز راحت ندیدم جز جفایت استراحت بلی زخم دل من به نگردد چرا که مانده پیکان در جراحت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر گوشی به آغوش درم نیست صدای آشنای باورم نیست بغیر از لاشه ی پوشیده دل درین خانه کسی هم بسترم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هجر تو من پژمان و بیمارم هنوز در کمند زلف مشکینت گرفتارم هنوز گرچه مویم شد سپید از نامرادیهای دهر باز وصلت را بجان و دل خریدارم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس متنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دو سه تا کوچه زما دورتر قلیان تو از همه پر دودتر کاش که همسایه ما می شدی پایه قلیان کش ما می شدی ای به فدای بافور و قلیان تو مانده ام در حسرت دیدار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه : ظرفیت کوچه علی چپ پرشده است لطفا دنبال کوچه ی دیگری باشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم این درس خوندن چی داره که تا میری دو کلمه درس بخونی حتی خاطرات دوران مهد کودک اونم با وضوح hd یادِ آدم میاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم گر تو هم با من نسوزی ،من خودم تنها بسوزم قبض برقم آمده دیشب،فیوزم را پرانده حال دانستی چرا تصمیم دارم تا بسوزم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز در گذشت نویسنده ی اس ام اس است برای شادی روحش سه تا اس ام اس بلند بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی —– در عرصه خیال که آمد کدام رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست به رغم کین دشمن یکدم تو به مهر باش با من هر چند که استین فشانی من دست ندارمت ز دامن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به آه نرم و خیس ساحل قسم به آرزوی پاک دریا قسم به ابتدای شعر پرواز قسم به انتهای باغ دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم نزدیکم و دورم ز راحت ندیدم جز جفایت استراحت بلی زخم دل من به نگردد چرا که مانده پیکان در جراحت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر گوشی به آغوش درم نیست صدای آشنای باورم نیست بغیر از لاشه ی پوشیده دل درین خانه کسی هم بسترم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هجر تو من پژمان و بیمارم هنوز در کمند زلف مشکینت گرفتارم هنوز گرچه مویم شد سپید از نامرادیهای دهر باز وصلت را بجان و دل خریدارم هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست…