بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس متنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه ثانیه وقت داری که فدام بشی یا فدات بشم…! 1    2   3 دیر کردی ، فدات شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یار هزار درد دل دارم من آری دل بی صبر خجل دارم من پس فرقت یار کی به سر خواهد شد؟   گوساله ی من بفهم! دل دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بحر حبیب گرچه ما خیس شدیم در مکتب عشق…اهل تشخیص شدیم "ره زین شب تاریک نبردیم برون…" ماندیم و به دست دوست سرویس شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!  اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام و درود بر شما بندگان پاک خدا که اگر شما هم حمام بروید ، یکی از آنهائید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو یکی دو ماه گذشته بارون نیمد از همتون عذر می خوام واقعاً وقت نکردم ماشینم رو بشورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــکش بــیرون خــاطــراتــت رو از تــوی آهــنگهای مــحبوبــم مــیخواهم با اعــصاب راحــت گوشــشان کــنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت چون عقاب دلت چون دریا دستانت چون اتش گرم قدت هم چو سرو صدایت چو آواز پرنده ها . . ای بابا هیچ چیزت مثل ادما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ۲ راهی‌های زندگی وقتی‌ است که نمی‌دانید در شیشه‌ای مقابل‌تان را باید «بکشید» یا «فشار دهید» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ها ردی: میخوام ازدواج کنم لورل: با کی ؟ هاردی: معلومه دیگه, با یه زن.مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه ؟ لورل: اره هاردی: کی ؟ لورل: خواهرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگی تو؟ خوب منم راستش رو گفتم، گفنم زندگیمو! ازم نپرسید چرا؛ گریه کرد و رفت! اما نمی دونست که اون خودش زندگیمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به نامزدش اس ام اس میده عزیزم من تا ۱۰ دقیقه دیگه میام پیشت اگه نیومدم اس ام اس رو دوباره بخون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالیه خیلی ذهنمو مشغول کرده تو میدونی چرا …… به گلابی میگن گلابی؟ آخه نه گله نه آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها تو تک درخت عشقم بودی و من بزغاله ام را به تو می بستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس متنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه ثانیه وقت داری که فدام بشی یا فدات بشم…! 1    2   3 دیر کردی ، فدات شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یار هزار درد دل دارم من آری دل بی صبر خجل دارم من پس فرقت یار کی به سر خواهد شد؟   گوساله ی من بفهم! دل دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بحر حبیب گرچه ما خیس شدیم در مکتب عشق…اهل تشخیص شدیم "ره زین شب تاریک نبردیم برون…" ماندیم و به دست دوست سرویس شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ماهه توی قلبم خونه کردی و تا حالا کرایه خونه ندادی!  اگه تا یک ماه دیگه با صاحب خونه ازدواج نکنی حکم تخلیه میگره واست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام و درود بر شما بندگان پاک خدا که اگر شما هم حمام بروید ، یکی از آنهائید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو یکی دو ماه گذشته بارون نیمد از همتون عذر می خوام واقعاً وقت نکردم ماشینم رو بشورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــکش بــیرون خــاطــراتــت رو از تــوی آهــنگهای مــحبوبــم مــیخواهم با اعــصاب راحــت گوشــشان کــنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت چون عقاب دلت چون دریا دستانت چون اتش گرم قدت هم چو سرو صدایت چو آواز پرنده ها . . ای بابا هیچ چیزت مثل ادما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ۲ راهی‌های زندگی وقتی‌ است که نمی‌دانید در شیشه‌ای مقابل‌تان را باید «بکشید» یا «فشار دهید» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ها ردی: میخوام ازدواج کنم لورل: با کی ؟ هاردی: معلومه دیگه, با یه زن.مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه ؟ لورل: اره هاردی: کی ؟ لورل: خواهرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگی تو؟ خوب منم راستش رو گفتم، گفنم زندگیمو! ازم نپرسید چرا؛ گریه کرد و رفت! اما نمی دونست که اون خودش زندگیمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به نامزدش اس ام اس میده عزیزم من تا ۱۰ دقیقه دیگه میام پیشت اگه نیومدم اس ام اس رو دوباره بخون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوالیه خیلی ذهنمو مشغول کرده تو میدونی چرا …… به گلابی میگن گلابی؟ آخه نه گله نه آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها تو تک درخت عشقم بودی و من بزغاله ام را به تو می بستم