بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _آقا ما متر ؛ شما سال نوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما هاشم بیک زاده ؛ شما لیونل مسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جاوا ؛ شما آندروید _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما : این الاغ هر یونجه ای که جلوش باشه میخوره ! شما : علف باید به دهن بزی شیرین بیاد _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کلیپس ؛ شما دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما “صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش” ؛ شما “کپی برابر اصل ، ثبت با سند برابر است” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما غلام ؛ شما پدرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ۲۴۰×۳۲۰ شما Full HD _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای _

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _آقا ما متر ؛ شما سال نوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما هاشم بیک زاده ؛ شما لیونل مسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جاوا ؛ شما آندروید _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما : این الاغ هر یونجه ای که جلوش باشه میخوره ! شما : علف باید به دهن بزی شیرین بیاد _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کلیپس ؛ شما دختر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما “صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش” ؛ شما “کپی برابر اصل ، ثبت با سند برابر است” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما غلام ؛ شما پدرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ۲۴۰×۳۲۰ شما Full HD _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای _