بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما گرد و غبار ؛ شما طوفان کاترینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما توپ پلاستیکی دو لایه ؛ شما توپ فینال جام جهانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما حوض شکسته وسط باغچه ؛ شما جکوزی وسط پنت هاوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما همیشه سلام ؛ شما دلت خواست علیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کاغذ ساندویچ ؛ شما کاغذ گلاسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قمر مصنوعی ؛ شما کهکشان راه شیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قابلمه ؛ شما بلور پیرکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما آلاسکا ؛ شما مگنوم میهن _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما یه نقطه توی فضا ؛ شما مبدا مختصات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تالیا ؛ شما دائمی همراه اول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ آقا ما x=2 ؛ شما E=mc^2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شب تار ؛شما صبح امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ آقا ما بوت ؛ شما بارون

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما گرد و غبار ؛ شما طوفان کاترینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما توپ پلاستیکی دو لایه ؛ شما توپ فینال جام جهانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما حوض شکسته وسط باغچه ؛ شما جکوزی وسط پنت هاوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما همیشه سلام ؛ شما دلت خواست علیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کاغذ ساندویچ ؛ شما کاغذ گلاسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قمر مصنوعی ؛ شما کهکشان راه شیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما قابلمه ؛ شما بلور پیرکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما آلاسکا ؛ شما مگنوم میهن _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما یه نقطه توی فضا ؛ شما مبدا مختصات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تالیا ؛ شما دائمی همراه اول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ آقا ما x=2 ؛ شما E=mc^2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شب تار ؛شما صبح امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ آقا ما بوت ؛ شما بارون