بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بن بست ؛ شما چهار راه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کارتون هادی و هدی ؛ شما انیمیشن بن ۱۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما مخلوط با سس قارچ  شما خالص ۱۸ عیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما بوی جوراب ؛ شما ادکلن مارکدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سه کله پوک ؛ شما سه تفنگدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شایعه ؛ شما حقیقت محض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما علوم اول راهنمایی ؛ شما فیزیک انتگرال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاکریم ؛ شما نایس تو میت یو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پت و مت ؛ شما ایکیو سان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما چرتکه ؛ شما الجبرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما چاله آب ؛ شما سرزمین موجهای آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما ۲۰:۳۰ ، شما bbc _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما گدا بدبخت و بیچاره ی گوشی سوخته ؛ شما اَپل دار مرفه بی درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما افتاده ؛ شما پاس کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما غژ غژ دایل آپ ؛ شما امواج وایرلس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ته تلخ خیار ؛ شما ماسک آناناس با رایحه هلو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بن بست ؛ شما چهار راه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما کارتون هادی و هدی ؛ شما انیمیشن بن ۱۰

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما مخلوط با سس قارچ  شما خالص ۱۸ عیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما بوی جوراب ؛ شما ادکلن مارکدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سه کله پوک ؛ شما سه تفنگدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شایعه ؛ شما حقیقت محض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما علوم اول راهنمایی ؛ شما فیزیک انتگرال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما چاکریم ؛ شما نایس تو میت یو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پت و مت ؛ شما ایکیو سان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما چرتکه ؛ شما الجبرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما چاله آب ؛ شما سرزمین موجهای آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما ۲۰:۳۰ ، شما bbc _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما گدا بدبخت و بیچاره ی گوشی سوخته ؛ شما اَپل دار مرفه بی درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما افتاده ؛ شما پاس کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما غژ غژ دایل آپ ؛ شما امواج وایرلس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ته تلخ خیار ؛ شما ماسک آناناس با رایحه هلو