بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوتی ترین پیامک سال 90: دنده موتورتیم!  با پا بزن تو سرمون خلاصمون کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا که پنهون نیست .... .... ... ... ولی ای کاش میشد بعضی چیزا را از خدا هم پنهون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ اصن ما قهوه خونه قنبر ته دارقوز آباد ؛ شما کافه فیونای کامرانیه شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما سوختگی درجه ۳ ؛ شما برنزه شکلاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما آب حوض ؛ شما شیر موز _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرز لای دیوار ؛ شما پتروس فداکار _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما کته ؛ شما بیف استروگانف _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما خراب خوبان ؛ شما علت خرابی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سیاهی لشگر ؛ شما کارگردان _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما تقویم جیبی ؛ شما موسسه ژئو فیزیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما بادکنک ؛ شما بالُن _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما پیکان جوانان گوجه ای ؛ شما فورد موستانگ _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما لکنت زبون ؛ شما سخنگوی دولت _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما مداد جوییده ؛ شما خودکار یوروپن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما جوی آب ؛ شما آبشار نیاگارا _

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوتی ترین پیامک سال 90: دنده موتورتیم!  با پا بزن تو سرمون خلاصمون کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا که پنهون نیست .... .... ... ... ولی ای کاش میشد بعضی چیزا را از خدا هم پنهون کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ اصن ما قهوه خونه قنبر ته دارقوز آباد ؛ شما کافه فیونای کامرانیه شمالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما سوختگی درجه ۳ ؛ شما برنزه شکلاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما آب حوض ؛ شما شیر موز _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرز لای دیوار ؛ شما پتروس فداکار _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما کته ؛ شما بیف استروگانف _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما خراب خوبان ؛ شما علت خرابی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سیاهی لشگر ؛ شما کارگردان _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما تقویم جیبی ؛ شما موسسه ژئو فیزیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما بادکنک ؛ شما بالُن _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما پیکان جوانان گوجه ای ؛ شما فورد موستانگ _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما لکنت زبون ؛ شما سخنگوی دولت _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما مداد جوییده ؛ شما خودکار یوروپن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها _

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ آقا ما جوی آب ؛ شما آبشار نیاگارا _