بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جوی آب ؛ شما آبشار نیاگارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما درد و رنج جسمی ؛ شما تسکین روحی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرقه ؛ شما بیگ بنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما خانواده محترم رجبی ؛ شما کارگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بتمرگ ؛ شما بفرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سایر وابستگان ؛ شما فامیل درجه یک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما فـ ؛ شما فرحزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ورزش از نگاه دو ؛ شما برنامه نود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما نوکیا۲۶۰۰ ؛ شما iphone 5

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مینیمم نسبی ؛ شما ماکسیمم مطلق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما واشر ؛ شما ارباب حلقه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما دمپایی سر بسته ؛ شما کفش هوشمند آدیداس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جوی آب ؛ شما آبشار نیاگارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما درد و رنج جسمی ؛ شما تسکین روحی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما جرقه ؛ شما بیگ بنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما خانواده محترم رجبی ؛ شما کارگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما بتمرگ ؛ شما بفرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سایر وابستگان ؛ شما فامیل درجه یک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما فـ ؛ شما فرحزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما ورزش از نگاه دو ؛ شما برنامه نود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما نوکیا۲۶۰۰ ؛ شما iphone 5

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مینیمم نسبی ؛ شما ماکسیمم مطلق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما واشر ؛ شما ارباب حلقه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما دمپایی سر بسته ؛ شما کفش هوشمند آدیداس