بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سوختگی درجه N ، شما برنزه شکلاتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بن کارگری ، شما بن تخفیف دیزنی لند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فلافل ، شما هات رویال برگر با پنیر و قارچ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما جرز لای دیوار ، شما پتروس فداکار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما کته ، شما بیف استروگانف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما سه کله پوک ، شما سه تفنگدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما تقویم جیبی ، شما موسسه ژئو فیزیک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن کم پشت سر خلق خدا ساز بزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم تو چشاتم … گریه کنی غرق میشم ! چشام کورشه تا غمتو نبینم انگوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تریپ جدید مرام : کلنگتم عمله !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پیکان جوانان گوجه ای ؛ شما فورد موستانگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما لکنت زبون ؛ شما سخنگوی دولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما مداد جوییده ؛ شما خودکار یوروپن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما سوختگی درجه N ، شما برنزه شکلاتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بن کارگری ، شما بن تخفیف دیزنی لند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فلافل ، شما هات رویال برگر با پنیر و قارچ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما جرز لای دیوار ، شما پتروس فداکار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما کته ، شما بیف استروگانف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما سه کله پوک ، شما سه تفنگدار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا ما تقویم جیبی ، شما موسسه ژئو فیزیک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن کم پشت سر خلق خدا ساز بزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم تو چشاتم … گریه کنی غرق میشم ! چشام کورشه تا غمتو نبینم انگوری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تریپ جدید مرام : کلنگتم عمله !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما پیکان جوانان گوجه ای ؛ شما فورد موستانگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما لکنت زبون ؛ شما سخنگوی دولت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما مداد جوییده ؛ شما خودکار یوروپن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما شورش قبیله ای ؛ شما گفتگوی تمدن ها