بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرافرازم نمی سازی به دشنامی و پیغامی اگر صلح است پیغامی وگر جنگ است دشنامی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمیدارم دورت خط میکشم و مینویسم: این بی معرفت دنیای منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما….. رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش… معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم دادا ( a ) اینم شومایی ( A ) گرفتی مطلبو ؟ دادا منظورم اینه که کوچیکتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟ اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صحرای قلبم تو تنها شتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه . جارو برقیتم آشغال!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عشق و عاشقى ، شما عقل و منطق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آب حوض . شما شیر موز !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرافرازم نمی سازی به دشنامی و پیغامی اگر صلح است پیغامی وگر جنگ است دشنامی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود معرفت که نداشته باشی ، نامردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمیدارم دورت خط میکشم و مینویسم: این بی معرفت دنیای منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما….. رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش… معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم دادا ( a ) اینم شومایی ( A ) گرفتی مطلبو ؟ دادا منظورم اینه که کوچیکتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟ اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صحرای قلبم تو تنها شتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه . جارو برقیتم آشغال!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عشق و عاشقى ، شما عقل و منطق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آب حوض . شما شیر موز !