بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي آسمون که با اون همه ستاره اش يه ذره ادعا نداره ولي يه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرويس کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه سه تن : مدیر و ناظم و بتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اون دلي که هزار بار شکست ولي هنوزم شکستن بلد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که بیخیالمونه ، ولی تو خیالمونه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

|””””””””””|_:!””-., “@@”””””” “”@”‘ ده تن آجر فداى زیربناى وجودت ریفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش قانون تمام دوستی ها این بود، یا رفاقت تعطیل ، یا جدایی هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عاشق میگه اگه برات اتفاقی بیفته من میمیرم ، ولی یه دوست میگه اگه بمیرم نمیذارم برات اتفاقی بیفته ، پس من دوست تو هستم تا ابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم ای دوست که تو سلطان جهانی و من درویش خرابات تو ارباب وفایی و من نوکر ارباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامت زیبا ، مرامت بی همتا ، دوستیمون پا برجا ، به یادتم همه جا..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد ... بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شمع یک چیز آموختم:ایستاده بمیرم بی صدا بمیرم به پای دوست بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفت با کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از پاکدلانم که زکس کینه ندارم یک شهر پُر ا ز دشمن و یک دوست ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا ، دوست جدا میشکند بیگانه اگر میشکند حرفی نیست / من در عجبم دوست چرا میشکند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي آسمون که با اون همه ستاره اش يه ذره ادعا نداره ولي يه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرويس کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه سه تن : مدیر و ناظم و بتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اون دلي که هزار بار شکست ولي هنوزم شکستن بلد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که بیخیالمونه ، ولی تو خیالمونه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

|””””””””””|_:!””-., “@@”””””” “”@”‘ ده تن آجر فداى زیربناى وجودت ریفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش قانون تمام دوستی ها این بود، یا رفاقت تعطیل ، یا جدایی هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عاشق میگه اگه برات اتفاقی بیفته من میمیرم ، ولی یه دوست میگه اگه بمیرم نمیذارم برات اتفاقی بیفته ، پس من دوست تو هستم تا ابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم ای دوست که تو سلطان جهانی و من درویش خرابات تو ارباب وفایی و من نوکر ارباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامت زیبا ، مرامت بی همتا ، دوستیمون پا برجا ، به یادتم همه جا..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد ... بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شمع یک چیز آموختم:ایستاده بمیرم بی صدا بمیرم به پای دوست بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن اگر کُشت به دوست می توان گفت با کی بتوان گفت این که دوست مرا کُشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از پاکدلانم که زکس کینه ندارم یک شهر پُر ا ز دشمن و یک دوست ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا ، دوست جدا میشکند بیگانه اگر میشکند حرفی نیست / من در عجبم دوست چرا میشکند . . .