بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پی پیتیم سیفونو بزن فناشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمزی چشاتم نفازلین بریز فنا شيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد معدتیم فشار بیار هوا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لوتی میگم : آب بده دریا میده ، میگم گل بده گلستان میده ، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه !! باغبونتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم؟ زغالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم ، بکش خاکستر شيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ گوشيتيم ، سايلنت كن خفه شيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي سوسكي كه وقتي وارد ميشه همه خانوما جلو پاش بلند ميشن و جيغ ميكشن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پی پیتیم سیفونو بزن فناشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمزی چشاتم نفازلین بریز فنا شيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد معدتیم فشار بیار هوا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لوتی میگم : آب بده دریا میده ، میگم گل بده گلستان میده ، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه !! باغبونتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم؟ زغالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم ، بکش خاکستر شيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ گوشيتيم ، سايلنت كن خفه شيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي سوسكي كه وقتي وارد ميشه همه خانوما جلو پاش بلند ميشن و جيغ ميكشن