بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم هرچی رفیقه گرم ، کمر هرچی نا رفیقه خم روی هرچی بی مرامه کم ، برای دشمنات آرزوی زلزله بم زیر چشم دشمنات نم ، ایشالا هيچوقت نبینی غم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بدون عشق يعني شلوار كردي بدون كش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تو دادم که ناز کنی نگفتم که جیگرکی باز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز روز جهانی آوارگان بود، توقع داشتم یه تشکر خشک و خالی از ما میکردی که یه عمریه آوارتیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش تریاک هروئین شیشه کراک . . همه اینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ترک کرد معتادتیم رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقي با اينکه مي دونه زباله راه نفسش رو مي بنده، باز هم هورتش مي کشه . . . جارو برقيتم آشغال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه , پیش مرگ همه ی میوه هاست !. . . . نارنگیتیم هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تریپ مرام : کلنگتم عمله ! / کلنگتم افغانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چروک لباستیم اتو بزنی هلاک شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارتیم بکش تا دود شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم هرچی رفیقه گرم ، کمر هرچی نا رفیقه خم روی هرچی بی مرامه کم ، برای دشمنات آرزوی زلزله بم زیر چشم دشمنات نم ، ایشالا هيچوقت نبینی غم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بدون عشق يعني شلوار كردي بدون كش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به تو دادم که ناز کنی نگفتم که جیگرکی باز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز روز جهانی آوارگان بود، توقع داشتم یه تشکر خشک و خالی از ما میکردی که یه عمریه آوارتیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش تریاک هروئین شیشه کراک . . همه اینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ترک کرد معتادتیم رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو برقي با اينکه مي دونه زباله راه نفسش رو مي بنده، باز هم هورتش مي کشه . . . جارو برقيتم آشغال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه , پیش مرگ همه ی میوه هاست !. . . . نارنگیتیم هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تریپ مرام : کلنگتم عمله ! / کلنگتم افغانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چروک لباستیم اتو بزنی هلاک شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارتیم بکش تا دود شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم