بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش 24 اسفند تولد جواد يساري مبارک اين اس ام اس رو واسه هرکي فکر ميکني جواده بفرست! من که هرچي فکر کردم جواد تر از تو پيدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیا برپاست با عشق رفيق است كه دنيا زيباست فردا كه ز دنيا رفتيم اين رفيق است كه گويد خاك رفيقم اينجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفقایی که آتیش معرفتشون جنگل بی معرفتا رو خاکستر کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كتاب خوندم دروغ بده ديگه دروغ نگفتم٬تو كتاب خوندم قهر بده ديگه قهر نكردم٬تو كتاب خوندم رفيق بده ديگه كتاب نخوندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎﻥ می دﻫﺪ، ﻟﻮﺗﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺳﻼﻡ ﺍﻯ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻮﺗﻰ ﺻﻔﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفاي ما پابرهنه ها ميدوني چيه؟ اينه که هيچ ريگي به کفشمون نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتيم ما خاک قدوم هر چه زيبا صفتيم از زشتى کردار دگر خسته شديم محتاج دو پيمانه مى معرفتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه قليون دوستت دارم اگه گفتي چرا ؟! ق : براي قشنگيت ل : براي لبخندت ي : براي يکي بودنت و : براي وفايت ن : براي نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه با ما دوست باشد سرور و سالار ماست ياد او درمان ما و قلب او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جمع جفا و فتنه و رنج... منم درمانده و منهای زر و گنج... سراپا من وفایم بخش بر دو... تو بی مهر و وفایی ضربدر پنج...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی او ، بلکه تنها به وفاداری اوست... رفیق ما به یادتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک پای دوست شدن در نزد ما یک آرزوست گر دوست قابل بداند جان ما تقدیم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خاک کف پای رفیق است / دلم مجنون صحرای رفیق است بهشت ارزانی خوبان عالم / بهشت من تماشای رفیق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي رفیق باوفا هر روز دعايت ميکنم / گر نداريم زانتيا ، خاور فدايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم نه هلاک رفاقت فقط یه دل میخوام تو دنیا که رو قولش بمونه تا به قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي خرابترين خرابه تخت جمشيد مي نويسم ، خرابتم رفيق ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لوتی و رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشاپيش 24 اسفند تولد جواد يساري مبارک اين اس ام اس رو واسه هرکي فکر ميکني جواده بفرست! من که هرچي فکر کردم جواد تر از تو پيدا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیا برپاست با عشق رفيق است كه دنيا زيباست فردا كه ز دنيا رفتيم اين رفيق است كه گويد خاك رفيقم اينجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفقایی که آتیش معرفتشون جنگل بی معرفتا رو خاکستر کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كتاب خوندم دروغ بده ديگه دروغ نگفتم٬تو كتاب خوندم قهر بده ديگه قهر نكردم٬تو كتاب خوندم رفيق بده ديگه كتاب نخوندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎﻥ می دﻫﺪ، ﻟﻮﺗﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺳﻼﻡ ﺍﻯ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻮﺗﻰ ﺻﻔﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفاي ما پابرهنه ها ميدوني چيه؟ اينه که هيچ ريگي به کفشمون نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتيم ما خاک قدوم هر چه زيبا صفتيم از زشتى کردار دگر خسته شديم محتاج دو پيمانه مى معرفتيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه قليون دوستت دارم اگه گفتي چرا ؟! ق : براي قشنگيت ل : براي لبخندت ي : براي يکي بودنت و : براي وفايت ن : براي نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه با ما دوست باشد سرور و سالار ماست ياد او درمان ما و قلب او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو جمع جفا و فتنه و رنج... منم درمانده و منهای زر و گنج... سراپا من وفایم بخش بر دو... تو بی مهر و وفایی ضربدر پنج...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی او ، بلکه تنها به وفاداری اوست... رفیق ما به یادتیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک پای دوست شدن در نزد ما یک آرزوست گر دوست قابل بداند جان ما تقدیم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خاک کف پای رفیق است / دلم مجنون صحرای رفیق است بهشت ارزانی خوبان عالم / بهشت من تماشای رفیق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي رفیق باوفا هر روز دعايت ميکنم / گر نداريم زانتيا ، خاور فدايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم نه هلاک رفاقت فقط یه دل میخوام تو دنیا که رو قولش بمونه تا به قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي خرابترين خرابه تخت جمشيد مي نويسم ، خرابتم رفيق ...