بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك شب تلوزبون فیلم سینمایی گذاشته بوده، تو فیلم مرده به زنش میگه: شب بخیر لورا. یهو تو لرستان ملت همه تلوزیون رو خاموش میكنند، میرن میخوابن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیدترین شكنجه لرچیست؟?بستن آن به درخت وكنارش سازودهل زدن.!.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداح: چراغ ها رو خاموش کنین ببرمتون کربلا, چراغ ها رو که روشن میکنن میبینه همه ساک به دست وایستادن, میگه شما ترکین؟ میگن نه, ما لریم, ترکا تو اتوبوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل نشستن به گویش لری: مو بنیشم تونم بنیشی اونم بنیشه ما که بنیشیم شمام که بنیشید دیه جا نی اونا بنیشن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار یه لره میره توی بیابان وپتو میندازه روی خودش و میخوابه بعد یه نفر میزنه بهش میگه ببخشید شما لرید لره میگه وای از زیر پتو هم میفهمن آدم لره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر طبق یك اصل قدیمی اگر با یك لر دعوا كردی و دیدی لر فرار كرد تو هم فرار كن چون رفته سنگ بیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابربانک چکار میکرد میگه: کارتم رو که وارد کردم گفت زبان خود را وارد نمایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره خواست به عربه بخنده یک کاغذسفیدبهش دادگفت. بروبانک پولش کن عربه رفت بانک یک کیسه پول اورد لره بهش گفت چطورپولش کردی عربه گفت رئیس بانک لربوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لری به جرم دستکاری در قران و اضافه کردن پیاز و کباب به میوهای بهشتی اعدام شد. وی هدف از اینکار را دعوت طایفه اش به اسلام عنوان کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره خرش گم شده بود وقتی پیداش کرد از ذوق میگفت : ای خر کیه ؟مو مو .. ای جیگر کیه؟ مو مو… ای کاکای کیه؟مو مو… ای بوای کیه ؟مو مو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لره میگن ۱۲تا جوجه داریم ۸تاشو گربه میخوره چندتاش میمونه؟ لره اشک تو چشماش جمع میشه میگه اون دیگه جاشونو فهمیده همشونو میخوره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکه یه اینه پیدا میکنه ،میگه این عکس چقدر برام اشناس! لره ازش میگیره نگاه میکنه، میگه خره این منم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره میشه مسئول بنیاد جانبازان،ازش میپرسن چه برنامه ای برای جانبازان داری؟ میگه اگه خدا بخواد میخوایم ۲تا یکیشون کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“لـــره” ساعتش خراب میشه ، بازش میکنه توش یه مورچه مرده میبینه! میگه : په بگو سیچه کار نیکنه، رانندش مرده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره داشت گریه میکرد ، پدرش پرسید : چته کرم؟!! گفت عاشق وابیم!! پدرش گفت حالا عاشق کی وابی؟؟ گفت:هرکی خودتون صلاح ایدونین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم هم لر و بحران فکری: چرا زنها دکتر مامایی دارن ،و مردها دکتر بابایی ندارن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس لری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك شب تلوزبون فیلم سینمایی گذاشته بوده، تو فیلم مرده به زنش میگه: شب بخیر لورا. یهو تو لرستان ملت همه تلوزیون رو خاموش میكنند، میرن میخوابن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدیدترین شكنجه لرچیست؟?بستن آن به درخت وكنارش سازودهل زدن.!.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداح: چراغ ها رو خاموش کنین ببرمتون کربلا, چراغ ها رو که روشن میکنن میبینه همه ساک به دست وایستادن, میگه شما ترکین؟ میگن نه, ما لریم, ترکا تو اتوبوسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل نشستن به گویش لری: مو بنیشم تونم بنیشی اونم بنیشه ما که بنیشیم شمام که بنیشید دیه جا نی اونا بنیشن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار یه لره میره توی بیابان وپتو میندازه روی خودش و میخوابه بعد یه نفر میزنه بهش میگه ببخشید شما لرید لره میگه وای از زیر پتو هم میفهمن آدم لره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر طبق یك اصل قدیمی اگر با یك لر دعوا كردی و دیدی لر فرار كرد تو هم فرار كن چون رفته سنگ بیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه میبرنش بیمارستان ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابربانک چکار میکرد میگه: کارتم رو که وارد کردم گفت زبان خود را وارد نمایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره خواست به عربه بخنده یک کاغذسفیدبهش دادگفت. بروبانک پولش کن عربه رفت بانک یک کیسه پول اورد لره بهش گفت چطورپولش کردی عربه گفت رئیس بانک لربوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لری به جرم دستکاری در قران و اضافه کردن پیاز و کباب به میوهای بهشتی اعدام شد. وی هدف از اینکار را دعوت طایفه اش به اسلام عنوان کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره خرش گم شده بود وقتی پیداش کرد از ذوق میگفت : ای خر کیه ؟مو مو .. ای جیگر کیه؟ مو مو… ای کاکای کیه؟مو مو… ای بوای کیه ؟مو مو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لره میگن ۱۲تا جوجه داریم ۸تاشو گربه میخوره چندتاش میمونه؟ لره اشک تو چشماش جمع میشه میگه اون دیگه جاشونو فهمیده همشونو میخوره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکه یه اینه پیدا میکنه ،میگه این عکس چقدر برام اشناس! لره ازش میگیره نگاه میکنه، میگه خره این منم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره میشه مسئول بنیاد جانبازان،ازش میپرسن چه برنامه ای برای جانبازان داری؟ میگه اگه خدا بخواد میخوایم ۲تا یکیشون کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“لـــره” ساعتش خراب میشه ، بازش میکنه توش یه مورچه مرده میبینه! میگه : په بگو سیچه کار نیکنه، رانندش مرده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لره داشت گریه میکرد ، پدرش پرسید : چته کرم؟!! گفت عاشق وابیم!! پدرش گفت حالا عاشق کی وابی؟؟ گفت:هرکی خودتون صلاح ایدونین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم هم لر و بحران فکری: چرا زنها دکتر مامایی دارن ،و مردها دکتر بابایی ندارن