بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلیون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی را کشتند! داداشی را کشتند! تا حالا دیدی یه قلیونی رو بکشند؟ پس ورزش بیشتر از قلیون برای سلامتی خطر داره زنده باد تمام دوسیب کش های تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان تو اخبار شنیدم که دود قلیون اون هم از نوع دو سیب حاوی 8400 سم خطرناک برای بدنه... خیلی ترسیدم &&& بیاین به هم قول بدیم هیچ وقت دیگه اخبار گوش ندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار ما قلیونی ها در روز درختکاری: نهال امروز، ذغال فردا |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که قلیون میکشه میگن قلیونی اوونی که سیگار میکشه میگن سیگاری اوونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی اونی که مشروب میخوره میگن الکلی اون بدبختی که پیپ میکشه مثل من چه گناهی کرده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلیون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختی را کشتند! داداشی را کشتند! تا حالا دیدی یه قلیونی رو بکشند؟ پس ورزش بیشتر از قلیون برای سلامتی خطر داره زنده باد تمام دوسیب کش های تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان تو اخبار شنیدم که دود قلیون اون هم از نوع دو سیب حاوی 8400 سم خطرناک برای بدنه... خیلی ترسیدم &&& بیاین به هم قول بدیم هیچ وقت دیگه اخبار گوش ندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعار ما قلیونی ها در روز درختکاری: نهال امروز، ذغال فردا |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که قلیون میکشه میگن قلیونی اوونی که سیگار میکشه میگن سیگاری اوونی هم که تریاک میکشه میگن تریاکی اونی که مشروب میخوره میگن الکلی اون بدبختی که پیپ میکشه مثل من چه گناهی کرده