بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ادمها مثه جزیره دورافتاده میمونه، اینکه کی واسه اولین بارپا به جزیره میذاره مهم نیست، مهم اون کسیه که هیچوقت جزیره روترک نمیکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبت را تربیت کن برای امتحان تقوا تا خدا جدایش کند برای خودش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد قلب کسی شوید که او جدی جدی شما را به قلبش دعوت کرده باشد یادتان باشد هرگز باعث گریه کسی نشوید چون خدا اشکهای او را میشمارد و به وقتش با “شما” حساب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه چیز جفت افرید! جز بینى,دهان,قلب!! چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کردیم هیچ وقت پاک نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون غروب مزرعه های ملخ زده من ماندم و کرختی یک قلب یخ زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من! باز بساط می کنی؟! جنس دلت به شهر ما، خوب فروش می کند عشق حراج می کنی؟، قلب اجاره می دهی؟!! نرخ خریدنت مرا، خانه به دوش می کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستش داری باید همه چیز را بشکنی تا قلب او شکسته نشود هیچوقت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مینهم به خاکت اى پادشاه عزیز قلبم قربان قلب پاکت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ادمها مثه جزیره دورافتاده میمونه، اینکه کی واسه اولین بارپا به جزیره میذاره مهم نیست، مهم اون کسیه که هیچوقت جزیره روترک نمیکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبت را تربیت کن برای امتحان تقوا تا خدا جدایش کند برای خودش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد قلب کسی شوید که او جدی جدی شما را به قلبش دعوت کرده باشد یادتان باشد هرگز باعث گریه کسی نشوید چون خدا اشکهای او را میشمارد و به وقتش با “شما” حساب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه چیز جفت افرید! جز بینى,دهان,قلب!! چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کردیم هیچ وقت پاک نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون غروب مزرعه های ملخ زده من ماندم و کرختی یک قلب یخ زده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسب کهنه کار من! باز بساط می کنی؟! جنس دلت به شهر ما، خوب فروش می کند عشق حراج می کنی؟، قلب اجاره می دهی؟!! نرخ خریدنت مرا، خانه به دوش می کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستش داری باید همه چیز را بشکنی تا قلب او شکسته نشود هیچوقت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مینهم به خاکت اى پادشاه عزیز قلبم قربان قلب پاکت