بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست و هروز ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی! به نگاهی می شکند به لحنی میسوزد برای دلی می میرد!! به نگاهی جان میگیرد و به یادی می تپد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق، مرا در خود کشیدی ای برمودای من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و بررسی کیفیت تک تک اعضای بدنم قلبم  چشمم  گوشم  مبادا ذره ای از عاشق تو بودن منحرف شده باشند نازنینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که در قلب تو خواهم ماند و ماندی از آن زمان هم قبله کمی مایل به چپ شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی! نه چهره ی زیبا میخواهی نه اندام برجسته! بلکه یک قلب میخواهی که فقط و فقط برای تو باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی! نه چهره ی زیبا میخواهی نه اندام برجسته! بلکه یک قلب میخواهی که فقط و فقط برای تو باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل ساعت شنی می ماند، هم زمان که قلب را پر می کند،مغز را خالی می کند. * انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن! دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن چون به قلب همدیگه زخم زدن نمیتونن دشمن همدیگه باشن!! چون زمانی عاشق بودن تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند/بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند/قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت/غرق در خون یک نفس دارد دعایت میکند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنم ظریف و شکننده با الفبای خود هجی ام نکن که به ضعیفه برسی ! با عشق که بخوانی ام تمام  زیبایی ام را می بینی ، قلب  مرا ببوس ؛ دروغ نمی گوید هر چند لب هایم مهر  خاموشی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک! از تمام معابد و مساجد! و کلیساهای دنیا مقدس تر است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مدفن قلب هاست عشق قلب هایی ک مرده! ولی با این همه ظلمت! فردارو ب تو سپرده وطن ترانه برای تو میگوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه تپیدن قلب توباعث تپیدن قلب یکی دیگه می شه. پس واسه زنده نگهداشتن۲نفرتلاش کن… این هست حقیقت زندگی عاشقانه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تا ابد ماندن باید رفت گاه  از قلب کسی گاه به  قلب کسی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من خانه ای اجاره ای در قلب توست و هروز ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی! به نگاهی می شکند به لحنی میسوزد برای دلی می میرد!! به نگاهی جان میگیرد و به یادی می تپد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق، مرا در خود کشیدی ای برمودای من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و بررسی کیفیت تک تک اعضای بدنم قلبم  چشمم  گوشم  مبادا ذره ای از عاشق تو بودن منحرف شده باشند نازنینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که در قلب تو خواهم ماند و ماندی از آن زمان هم قبله کمی مایل به چپ شد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی! نه چهره ی زیبا میخواهی نه اندام برجسته! بلکه یک قلب میخواهی که فقط و فقط برای تو باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی! نه چهره ی زیبا میخواهی نه اندام برجسته! بلکه یک قلب میخواهی که فقط و فقط برای تو باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل ساعت شنی می ماند، هم زمان که قلب را پر می کند،مغز را خالی می کند. * انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن! دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن چون به قلب همدیگه زخم زدن نمیتونن دشمن همدیگه باشن!! چون زمانی عاشق بودن تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند/بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند/قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت/غرق در خون یک نفس دارد دعایت میکند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنم ظریف و شکننده با الفبای خود هجی ام نکن که به ضعیفه برسی ! با عشق که بخوانی ام تمام  زیبایی ام را می بینی ، قلب  مرا ببوس ؛ دروغ نمی گوید هر چند لب هایم مهر  خاموشی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب پاک! از تمام معابد و مساجد! و کلیساهای دنیا مقدس تر است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک تو مدفن قلب هاست عشق قلب هایی ک مرده! ولی با این همه ظلمت! فردارو ب تو سپرده وطن ترانه برای تو میگوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه تپیدن قلب توباعث تپیدن قلب یکی دیگه می شه. پس واسه زنده نگهداشتن۲نفرتلاش کن… این هست حقیقت زندگی عاشقانه من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تا ابد ماندن باید رفت گاه  از قلب کسی گاه به  قلب کسی