بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو وقتی میگیره دل من میخواد بمیره حاضرم دلم فدات شه تا که قلب تو نگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام که سر به آسمون کشیید دلای عاشق و به این جنون کشید! خدا ببخشه اونو که نموند که قلب سادم مو اون به خون کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که گذشت دلم پرواز می خواهد دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد دلم آواز می خواهد دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد دلم بی رنگ و بی روح است دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مادر پشت این قلب عاشق فرزندت آرام آرام جان میسپارد و تو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چتر قدیمی یک قلب خسته! چند سطر شعر و یک مشت خاطره از تو کافی ست تا او را به اینجا بکشانم! شنیده ام پاییز شامه ای قوی دارد برای عشق های کهنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیقرار توام , چشم انتظار توام گفتی مال همیم من تکیه گاه توام اما احساس تو به دل عاشقم دل نبست قلب سنگی تو شیشه عشقمون رو شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیاد دارید از ثروت خود ببخشید و اگر کم دارید از قلب‌تان ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم! و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است! که سر به دامان دیگری نسپاریم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده در خلوت تنهایی خود یاد یک خاطره شادت بکند! لرزه بر قلب و دلت اندازد بی خبر از همگانت بکند تویی ان خاطره ی خلوت تنهایی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛ اما قلب هرکس تمام زندگی اوست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند برگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند واژه ای است که نامش محبت است در خانه ای رقصان به نام قلب جوشد چو چشمه ای از عمق کوه دل این واژه پر امید آغاز وحدت است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکار مهربونی قلب یه زنم ، که از بچگی صدام کرده دخترم… خاک زیر پاتم مادرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است.گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است به این معناست که او یک قلب دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قلب و عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو وقتی میگیره دل من میخواد بمیره حاضرم دلم فدات شه تا که قلب تو نگیره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام که سر به آسمون کشیید دلای عاشق و به این جنون کشید! خدا ببخشه اونو که نموند که قلب سادم مو اون به خون کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که گذشت دلم پرواز می خواهد دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد دلم آواز می خواهد دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد دلم بی رنگ و بی روح است دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مادر پشت این قلب عاشق فرزندت آرام آرام جان میسپارد و تو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چتر قدیمی یک قلب خسته! چند سطر شعر و یک مشت خاطره از تو کافی ست تا او را به اینجا بکشانم! شنیده ام پاییز شامه ای قوی دارد برای عشق های کهنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیقرار توام , چشم انتظار توام گفتی مال همیم من تکیه گاه توام اما احساس تو به دل عاشقم دل نبست قلب سنگی تو شیشه عشقمون رو شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زیاد دارید از ثروت خود ببخشید و اگر کم دارید از قلب‌تان ببخشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم! و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است! که سر به دامان دیگری نسپاریم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده در خلوت تنهایی خود یاد یک خاطره شادت بکند! لرزه بر قلب و دلت اندازد بی خبر از همگانت بکند تویی ان خاطره ی خلوت تنهایی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛ اما قلب هرکس تمام زندگی اوست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را باور کرده است قلب تنهایم اما گونه هایم رد نبودنت را حس میکند برگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند واژه ای است که نامش محبت است در خانه ای رقصان به نام قلب جوشد چو چشمه ای از عمق کوه دل این واژه پر امید آغاز وحدت است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهکار مهربونی قلب یه زنم ، که از بچگی صدام کرده دخترم… خاک زیر پاتم مادرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است.گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است به این معناست که او یک قلب دارد