بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ب من میرسد بوی قفس میدهد، جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی… کاشکی پرنده بودم! مهم نبود پریدن… ولی برنده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخراب ترین خرابه هاى دنیاى خراب شده باخط خراب نوشتم :دنیاى پرنده قفس است ودنیاى ماهى اقیانوس ودنیاى من معرفت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شب سرد بیدارم و بس دلتنگ توام درگیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاده میزنم چرا؟ من از تو دل نمی کندم تو با من همسفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون شک زیباست آزادی ولی من چون قناری دوست دارم در قفس باشم که زیباتر بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد شاپرک در بغل شمع چه حالی امیر دارد…. انقدر محو تماشای افبی قفس ها شده ایم…. یادمان رفت که یاد دوست کردن چه صفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها چون بی گناهیشان را نمی توانند ثابت کنند محکوم به حبس ابد پشت میله های قفس اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مرغم که امروزم پری نیست قفس زادم قفس را هم دری نیست دلم شاد از نگاه مادرم بود گشودم چشم و دیدم مادری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مرغم که امروزم پری نیست قفس زادم قفس را هم دری نیست دلم شاد از نگاه مادرم بود گشودم چشم و دیدم مادری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زیستن در قفس هم زیباست به شرطی که قفس, قلب کسی باشد که دوستش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جان عاشق من شوق رها شدن نیست خو کرده قفس را، میل رها شدن نیست من با تمام جانم پر بسته و اسیرم باید که با تو باشم در پای تو بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی رفتن است و بس، به جستجوی هم نفس می‌بردش به آسمان، عشق رهایی از قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی نه در قفس… بوس را دوست دارم نه در هوس… تو را دوست دارم تا آخرین نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند، بندم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشم که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبی ناله کردم کسی یادم نکرد در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد ضربه ی سیلی چنان از زندگی سیرم نمود آرزوی مرگ کردم مرگ نیز یادم نکرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ب من میرسد بوی قفس میدهد، جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی… کاشکی پرنده بودم! مهم نبود پریدن… ولی برنده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخراب ترین خرابه هاى دنیاى خراب شده باخط خراب نوشتم :دنیاى پرنده قفس است ودنیاى ماهى اقیانوس ودنیاى من معرفت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شب سرد بیدارم و بس دلتنگ توام درگیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاده میزنم چرا؟ من از تو دل نمی کندم تو با من همسفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون شک زیباست آزادی ولی من چون قناری دوست دارم در قفس باشم که زیباتر بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد شاپرک در بغل شمع چه حالی امیر دارد…. انقدر محو تماشای افبی قفس ها شده ایم…. یادمان رفت که یاد دوست کردن چه صفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها چون بی گناهیشان را نمی توانند ثابت کنند محکوم به حبس ابد پشت میله های قفس اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مرغم که امروزم پری نیست قفس زادم قفس را هم دری نیست دلم شاد از نگاه مادرم بود گشودم چشم و دیدم مادری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مرغم که امروزم پری نیست قفس زادم قفس را هم دری نیست دلم شاد از نگاه مادرم بود گشودم چشم و دیدم مادری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زیستن در قفس هم زیباست به شرطی که قفس, قلب کسی باشد که دوستش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جان عاشق من شوق رها شدن نیست خو کرده قفس را، میل رها شدن نیست من با تمام جانم پر بسته و اسیرم باید که با تو باشم در پای تو بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی رفتن است و بس، به جستجوی هم نفس می‌بردش به آسمان، عشق رهایی از قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی نه در قفس… بوس را دوست دارم نه در هوس… تو را دوست دارم تا آخرین نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس بند، بندم همه در حسرت یک پرواز است من به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشم که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبی ناله کردم کسی یادم نکرد در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد ضربه ی سیلی چنان از زندگی سیرم نمود آرزوی مرگ کردم مرگ نیز یادم نکرد