بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ! پر کشید ! روحش طاقت این دنیا را نداشت … دنیا برایش قفس بود …. قفسی تنگ ..!! سردش است !!! امشب مهمان خاک سرد است !!! پرواز کرد !! خوشا به حالش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی که تو بندرش،ماهیگیر نباشه و پشت سنگرش،توپ و تیر نباشه و توى جنگلش،روباه و گرگ سلطان جاى شیر نباشه و من برم به جایی که بشه نفس کشید یه شهرى که نشه روش قفس کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به وسعت قفس تنگ میشود وقتی دلت برای کسی تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مردم که گاهی نفس میکشه… رو قلبش یه عکس قفس میکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است امیر صدایم خیس و بارانیست افبی نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهِ در رو کجای این قفس است ؟ کوچه های زمانه بن بستند چه کسی با جهان موافق بود که جهان را به ریشِمان بستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس را باز بگذار! پرنده اگر به تو عاشق باشد، روی شانه هایت می نشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قفسی که پرنده می میرددلیلش ندیدن رفیق است نه تنگ بودن قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک قفس مرغ عشق است … گلویم پر از اسم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پنجره نگاه برایم بفرست یک شعروکمی دهان برایم بفرست دارم خفه میشوم دراین کنج قفس لطفاکمی آسمان برایم بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سازنده ی قفس معنای پرواز را میدانست از کارش دست میکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ب من میرسد بوی قفس میدهد، جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی… کاشکی پرنده بودم! مهم نبود پریدن… ولی برنده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت ! پر کشید ! روحش طاقت این دنیا را نداشت … دنیا برایش قفس بود …. قفسی تنگ ..!! سردش است !!! امشب مهمان خاک سرد است !!! پرواز کرد !! خوشا به حالش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی که تو بندرش،ماهیگیر نباشه و پشت سنگرش،توپ و تیر نباشه و توى جنگلش،روباه و گرگ سلطان جاى شیر نباشه و من برم به جایی که بشه نفس کشید یه شهرى که نشه روش قفس کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا به وسعت قفس تنگ میشود وقتی دلت برای کسی تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مردم که گاهی نفس میکشه… رو قلبش یه عکس قفس میکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است سکوت از کوچه لبریز است امیر صدایم خیس و بارانیست افبی نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهِ در رو کجای این قفس است ؟ کوچه های زمانه بن بستند چه کسی با جهان موافق بود که جهان را به ریشِمان بستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس را باز بگذار! پرنده اگر به تو عاشق باشد، روی شانه هایت می نشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قفسی که پرنده می میرددلیلش ندیدن رفیق است نه تنگ بودن قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک قفس مرغ عشق است … گلویم پر از اسم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پنجره نگاه برایم بفرست یک شعروکمی دهان برایم بفرست دارم خفه میشوم دراین کنج قفس لطفاکمی آسمان برایم بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر سازنده ی قفس معنای پرواز را میدانست از کارش دست میکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که ب من میرسد بوی قفس میدهد، جز تو که پر میدهی، تا بپرانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس به این بزرگی… کاشکی پرنده بودم! مهم نبود پریدن… ولی برنده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بال و پرت نگو که ماندن ننگ است فریاد نزن که آسمان خوشرنگ است برگرد پرنده، دل به پرواز نبند…! اینجا دل یک قفس برایت تنگ است