بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم مرا اسیرخودکردی دعایم کن افبی که آخرین نفس را در این قفس بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن هیچ کس سماجت نمیکنم!! پرنده ای که سهم من نباشد ! اگه قفس هم برایش بسازم بازم پرواز میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما… بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب امیر و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانی که در قفس بدنیا می آیند فکر می کنند پرواز کردن یک نوع بیماری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به سر هیچ پرنده ای نیاورد.. قفس را نمی گویم… گلوله را هم نه… از پرواز خسته شدن را می گویم.. از آسمان بریدن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس دیدم رهایی یادم آمد تو رفتی بی وفایی یادم آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ می خوانند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15781/sms-ghafas-asheghane#ixzz3alZvDVrj

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عشقی وجود ندارد…! حتی برای مرغ عشق…! اونیز اگر در قفس نبود به عشقش خیانت میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغان همه بشکسته قفس را و پریدند من در قفس افتاده بخود تار تنیدم یا رب شود آن روز که در جمع حریفان بینم که از این لانه گندیده پریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پنجره با یه قفس… یه حنجره بی همنفس سهم من از بودن تو… یه خاطره س همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس میخوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من…. آی دنیا بیزارم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخیه به پیله ام نزن ترک برداشته این دل است نه پیله برای پروانگی درد کشیدم اسمان نمیشوی قفس نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن چه درویشانه سفره دل با تو گشودم به هرجایی که بودی عاشقانه همراه تو بودم مرغ عشق در قفس بود و من کنج ویرانه تنهایی حسادتی به سراغم آمد به وسعت یک قفس مرغ عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآستانه فصلی سرد درابتدای درک هستی آلوده ی زمین ویاس ساده و غمناک آسمان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم مرا اسیرخودکردی دعایم کن افبی که آخرین نفس را در این قفس بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن هیچ کس سماجت نمیکنم!! پرنده ای که سهم من نباشد ! اگه قفس هم برایش بسازم بازم پرواز میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما… بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب امیر و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانی که در قفس بدنیا می آیند فکر می کنند پرواز کردن یک نوع بیماری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به سر هیچ پرنده ای نیاورد.. قفس را نمی گویم… گلوله را هم نه… از پرواز خسته شدن را می گویم.. از آسمان بریدن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس دیدم رهایی یادم آمد تو رفتی بی وفایی یادم آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ می خوانند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15781/sms-ghafas-asheghane#ixzz3alZvDVrj

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عشقی وجود ندارد…! حتی برای مرغ عشق…! اونیز اگر در قفس نبود به عشقش خیانت میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغان همه بشکسته قفس را و پریدند من در قفس افتاده بخود تار تنیدم یا رب شود آن روز که در جمع حریفان بینم که از این لانه گندیده پریدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پنجره با یه قفس… یه حنجره بی همنفس سهم من از بودن تو… یه خاطره س همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس میخوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من…. آی دنیا بیزارم ازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخیه به پیله ام نزن ترک برداشته این دل است نه پیله برای پروانگی درد کشیدم اسمان نمیشوی قفس نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن چه درویشانه سفره دل با تو گشودم به هرجایی که بودی عاشقانه همراه تو بودم مرغ عشق در قفس بود و من کنج ویرانه تنهایی حسادتی به سراغم آمد به وسعت یک قفس مرغ عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآستانه فصلی سرد درابتدای درک هستی آلوده ی زمین ویاس ساده و غمناک آسمان