بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پای رفتنم اکنون نه بال پرواز است، از این چه سود که بر من در قفس باز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید اوج گیری و دور شوی از هر چه که تو را ثابت نگه میدارد… گاهی در قفس نیستیم ولی پشت میله های افکار خود و دیگران در زندانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در این قفس تنگ بجاى دانه, مهر میپاشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح های بزرگ در هیچ قفسی جای نمیگیرند حتی اگر این قفس به بزرگی دنیا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اندازه حجم قفس تنگ است هوایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نه در هوس، دوستت دارم نه در قفس ، دوستت دارم تا آخرین نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد امیر پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند اف بی چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چشمانت را دیدم دلم لرزید تا تو را دیدم دیگر چشمهای جز تو کسی را ندید پرنده ی تنها از قفس دلم پرید قلبم صدای تپشهای قلبت را شنید ، سرنوشت لبخندی زد و گفت شما عاشقید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهات میام نفس نفس / تو آسمان توی قفس / از اول تا آخرش / دوستت دارم همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدادم رس امشب ای یار من تو ای بهترین یار غمخوار من به آتش همه تار و پودم بسوز شرر شو بجانم وجودم بسوز بدادم برس خسته ام،خسته ام درون قفس مرغ پر بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که از دیوانه بازی دست بردارم تا اخم کردم مطمئن شد دوستش دارم و اکرد درهای قفس را گفت مختاری ترجیح دادم دست روی دست بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس یعنی دهان من، وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شود! تمام شعرهایم بوی تو را می دهند، می گویند فراموشش کن، اما… نمی دانند تو در جانم ریشه کرده ای، انگار باید جان دهم نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق فخر نفروش عزیز معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این  روز ها هم از دیدن رویت خبری نیست دیگر نفسم هم , نفس معتبری نیست رد میشود این روزها وتا لحظه آخر از آمدن زیبای تو اما اثری نیست ای شاه کلید همه قفل قفس ها مرغان قفس را تو نباشی که پری نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قفس عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پای رفتنم اکنون نه بال پرواز است، از این چه سود که بر من در قفس باز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید اوج گیری و دور شوی از هر چه که تو را ثابت نگه میدارد… گاهی در قفس نیستیم ولی پشت میله های افکار خود و دیگران در زندانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در این قفس تنگ بجاى دانه, مهر میپاشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح های بزرگ در هیچ قفسی جای نمیگیرند حتی اگر این قفس به بزرگی دنیا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اندازه حجم قفس تنگ است هوایم خیس و بارانیست نمیدانم چرا در قلب من پاییز طولانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نه در هوس، دوستت دارم نه در قفس ، دوستت دارم تا آخرین نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد امیر پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند اف بی چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چشمانت را دیدم دلم لرزید تا تو را دیدم دیگر چشمهای جز تو کسی را ندید پرنده ی تنها از قفس دلم پرید قلبم صدای تپشهای قلبت را شنید ، سرنوشت لبخندی زد و گفت شما عاشقید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهات میام نفس نفس / تو آسمان توی قفس / از اول تا آخرش / دوستت دارم همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدادم رس امشب ای یار من تو ای بهترین یار غمخوار من به آتش همه تار و پودم بسوز شرر شو بجانم وجودم بسوز بدادم برس خسته ام،خسته ام درون قفس مرغ پر بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که از دیوانه بازی دست بردارم تا اخم کردم مطمئن شد دوستش دارم و اکرد درهای قفس را گفت مختاری ترجیح دادم دست روی دست بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفس یعنی دهان من، وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شود! تمام شعرهایم بوی تو را می دهند، می گویند فراموشش کن، اما… نمی دانند تو در جانم ریشه کرده ای، انگار باید جان دهم نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق فخر نفروش عزیز معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این  روز ها هم از دیدن رویت خبری نیست دیگر نفسم هم , نفس معتبری نیست رد میشود این روزها وتا لحظه آخر از آمدن زیبای تو اما اثری نیست ای شاه کلید همه قفل قفس ها مرغان قفس را تو نباشی که پری نیست