بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدم زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محسن یگانه سرماخورده همه به اشتراک بزارن . . . . . . امشب همه به احترامش پارک لاله شلغم میخوریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک جدید پسرا به دخترا . . . . . رو قیافت اسید پاشی کردن یا کلا همین هستی ؟؟! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم ولی برای دل من مزار هم خوبست .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدم زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محسن یگانه سرماخورده همه به اشتراک بزارن . . . . . . امشب همه به احترامش پارک لاله شلغم میخوریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلک جدید پسرا به دخترا . . . . . رو قیافت اسید پاشی کردن یا کلا همین هستی ؟؟! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم ولی برای دل من مزار هم خوبست .