بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر و تقدیر برای توست ای استاد تشکر می کنم ز زحماتت ای معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به هرجا رود باشد به یاد دوست هرکار کنم نشود معنای تشکر ز دوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به فرشته عاشقم تقدیم به حورالعین بهشتم . تشکر از همسر زیبایم تقدیر از فرشته نجاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانی می کنم از دوست بی تابم بی انکه ببینم دوست تشکر می کنم ز دور از دوست پیامک تشکر کردن از همسر و مادر و پدر . . . تشکر می کنم تا باشد یادم که دوستی دارم به اندازه یک کوه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر و تقدیر برای توست ای استاد تشکر می کنم ز زحماتت ای معلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به هرجا رود باشد به یاد دوست هرکار کنم نشود معنای تشکر ز دوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به فرشته عاشقم تقدیم به حورالعین بهشتم . تشکر از همسر زیبایم تقدیر از فرشته نجاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانی می کنم از دوست بی تابم بی انکه ببینم دوست تشکر می کنم ز دور از دوست پیامک تشکر کردن از همسر و مادر و پدر . . . تشکر می کنم تا باشد یادم که دوستی دارم به اندازه یک کوه