بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریــا مــی‌شــوم؛ وقتــی هــر شــب در بستــرم، یــــاد تــو جــاری ســت؛ مثــل رود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی شلوغ ” یادت لحظه ای مرا گم نمیکند” و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانی از تو که تنهایم نگذاشتی حتی وقتی در گور هم بودم برایم دشوار است با چه رویی از همسرم تشکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تشکر کن نگو تشکر چیست بیا قدردانی کن مگو غرورم نمی گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز تشکر در خنده است خنده با تشکر زیباست تشکری که از سر دل نباشد ارزش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان راه تشکر کردنشان را فدا شدن می بینند پروانه برای قدردانی ازشمع دراتشش اب می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانیت را می کنم خدا نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکرم به خاطر کمک تو نیست تشکرم به خاطر معرفتی بود که داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر کردن نشانه محبت است محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر و قدردانی تقدیم به تو ای همسر مهربانم ای مادر مهربانم ای پدر مهربانم ای دوست مهربانم ای استاد و معلم مهربانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر خدا باز شد و همه جا آمد بوی رحمتش شکر خدایی را که می بیند گناهان ما را اما از ما دریغ نمی کند رحمتش را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این نمی ترسم که چه قلبی بر سر راهم است فقط این را می دانم که کلید در دست خداست الحمدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که هستی خوشحالم که بر سر می مانی ای مادر و پدر و مادر مهربانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود هیچ همراهی برایم جز تو ای کاش نباشم بنده هیچ کویی جز تو ای خداوند رحمان , ای خداوند سبحان امید آنکه نشویم رسوا در بارگاه تو .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریــا مــی‌شــوم؛ وقتــی هــر شــب در بستــرم، یــــاد تــو جــاری ســت؛ مثــل رود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت برایم همانند قصه سیگار پیرمردیست که سالهاست میگوید نخ آخر است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این هیاهوی شلوغ ” یادت لحظه ای مرا گم نمیکند” و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانی از تو که تنهایم نگذاشتی حتی وقتی در گور هم بودم برایم دشوار است با چه رویی از همسرم تشکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تشکر کن نگو تشکر چیست بیا قدردانی کن مگو غرورم نمی گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز تشکر در خنده است خنده با تشکر زیباست تشکری که از سر دل نباشد ارزش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان راه تشکر کردنشان را فدا شدن می بینند پروانه برای قدردانی ازشمع دراتشش اب می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدردانیت را می کنم خدا نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکرم به خاطر کمک تو نیست تشکرم به خاطر معرفتی بود که داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر کردن نشانه محبت است محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشکر و قدردانی تقدیم به تو ای همسر مهربانم ای مادر مهربانم ای پدر مهربانم ای دوست مهربانم ای استاد و معلم مهربانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر خدا باز شد و همه جا آمد بوی رحمتش شکر خدایی را که می بیند گناهان ما را اما از ما دریغ نمی کند رحمتش را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از این نمی ترسم که چه قلبی بر سر راهم است فقط این را می دانم که کلید در دست خداست الحمدالله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که هستی خوشحالم که بر سر می مانی ای مادر و پدر و مادر مهربانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود هیچ همراهی برایم جز تو ای کاش نباشم بنده هیچ کویی جز تو ای خداوند رحمان , ای خداوند سبحان امید آنکه نشویم رسوا در بارگاه تو .