بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در”من” ضرب میشود و “من” تقسیم میشوم در “تو” … می بینی ؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادی از ما کن ای عزیز دوست داشتنی ای که هستی پیش ما شیرین تر از بستنی تو مال من میشوی و من مال تو زندگی میشود لحظه به لحظه خواستنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دارمش دوست تقدیم به آن که قلبم از اوست اگر مهتاب از تن بر کند پوست جدا هرگز نگردد یادم از دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما یادت روشنم می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر به دیر ازم یاد می کنه؛ نگرانش نمی شم؛ حتما شاد بوده از یادش رفتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی محبت یعنی چی ؟ م = من   ح= حالا  ب= به یاد   ت = توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یادت میکنم تا نگویی بی وفاست از شما دورم ولی این دل همیشه با شماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادند ، وقتی قلب ها به یاد هم می تپند ، در کنار هم باشند به یادتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتیقه شـــــدم در یـــادها بی آنکه قدیمـــی باشـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن! اجابتش مهم نیست! نیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو چشمان تو دنیای من است گر نمیبینم تو را ، یادت نگهدار من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــــآد چراغی که مال من است ولی خاموش در دل های همـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت … پرچم صلحیست، میان ِ شورش ِ این همه فکر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس  / این منم آواره ی فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است  / آسمانم پر شده از یاد تو  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی , یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت، اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس قدردانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی حواسم را جمع میکنم تا خیالت را کم کنم اما تمام یادت در”من” ضرب میشود و “من” تقسیم میشوم در “تو” … می بینی ؟ عجب دنیای بی حساب و کتابی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادی از ما کن ای عزیز دوست داشتنی ای که هستی پیش ما شیرین تر از بستنی تو مال من میشوی و من مال تو زندگی میشود لحظه به لحظه خواستنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دارمش دوست تقدیم به آن که قلبم از اوست اگر مهتاب از تن بر کند پوست جدا هرگز نگردد یادم از دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما یادت روشنم می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر به دیر ازم یاد می کنه؛ نگرانش نمی شم؛ حتما شاد بوده از یادش رفتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی محبت یعنی چی ؟ م = من   ح= حالا  ب= به یاد   ت = توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یادت میکنم تا نگویی بی وفاست از شما دورم ولی این دل همیشه با شماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادند ، وقتی قلب ها به یاد هم می تپند ، در کنار هم باشند به یادتــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عتیقه شـــــدم در یـــادها بی آنکه قدیمـــی باشـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن! اجابتش مهم نیست! نیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو چشمان تو دنیای من است گر نمیبینم تو را ، یادت نگهدار من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــــــــآد چراغی که مال من است ولی خاموش در دل های همـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت … پرچم صلحیست، میان ِ شورش ِ این همه فکر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس  / این منم آواره ی فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است  / آسمانم پر شده از یاد تو  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی , یاد تو تکلیف من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت، اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی!