بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون کلاس پنجمه سوال امتحانی دادن خوارج چه کسانی بودند ؟ جواب داده : کسانی که در قدیم به خارج میرفتند ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار سال مونده کنکور بدم پسر خالم از پنچر گیری قطار ناکجا آباد در اومده مامانم هم همون موقع منو از لحاظ فحش آپدیت کرد! خنگ کله پوک خپل گامبو! ببین این رتبه شو خاک توی سرت فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عموم رفته با دختر خاله‌ش ازدواج کرده داداشم میگه اینا از کجا همو پیدا کردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فامیلامون ( دختر ) یک سال مالزی بود بعد دو سال رفت کانادا  تنهام زندگی میکنه واسه تعطیلات برگشته ایران خواست بره کیش با دوستش باباش اجازه نداد! گفت نمیذارم تنها بری مسافرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تشیع جنازه پدر بزرگم برمی گشتیم عمه ام داشت خودشو از شدت ناراحتی می کشت یکی از اقوام گفت عزیزم چقدر مدل موهات قشنگه! یهو عمه صاف نشست گفت : تازه الان بهم ریختس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم میخوام یه خونه جدا بگیرم و مستقل بشم میگه برو … برو مستقل شو … برو ایدز بگیر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی شوق و ذوق رفتم خونه میگم پدر جان استادمون گفت بین همه ی کلاس ها من بالاترین نمره رو گرفتم ! میگه : ببین دیگه بقیه چقدر خنگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمو دارم با قرآن میره خرید به فروشنده میگه دس رو قرآن بذار بگو چند خریدی فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی جایزه هایی که مامانم برای WC رفتن به موقع خواهر زاده 3 سالم در نظر میگیره فدراسیون های جهانی برای قهرمانان جهان در نظر نمیگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مامانم رفتیم فروشگاه یه پنج دقیقه اس داره قفسه شوینده ها رو می گرده رفتم پیشش می گم دنبال چی می گردی؟ میگه : رنگین شوی مشکین تاژ ! فک و فامیله مستعده ما داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رتبه کنکور ارشد پسر عموم رو سه رقم سه رقم از راست جدا کردیم که بتونیم بخونیمش یه همچین فکو فامیل نابغه ای داریم ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرخالم کلاس اوله گوشیو برداشته به دوستش زنگ بزنه مامان طرف گوشیو جواب داده پسرخالم میگه ببخشید علی هست ؟ مامانش میگه شما ؟ میگه من بغل دستیشم ! آینده تاریکی برای این بچه متصور هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم با بابام شطرنج بازی میکردم برگشته میگه یا مات میشی یا پول تو جیبی نداری ! دو راهی ذلت و خفت همینه والله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم دفتر خاطرات خواهرمو میخوندم ، تو اوجش بودم که نوشته بود : تو که الان داری فضولی میکنی و میخونی زور نزن چیز خاصی گیرت نمیاد ! منو میگی هول شدم دفترو بستم فکر کردم منو میبینه از تو دفترش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه فامیلمون کلاس پنجمه سوال امتحانی دادن خوارج چه کسانی بودند ؟ جواب داده : کسانی که در قدیم به خارج میرفتند ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار سال مونده کنکور بدم پسر خالم از پنچر گیری قطار ناکجا آباد در اومده مامانم هم همون موقع منو از لحاظ فحش آپدیت کرد! خنگ کله پوک خپل گامبو! ببین این رتبه شو خاک توی سرت فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر عموم رفته با دختر خاله‌ش ازدواج کرده داداشم میگه اینا از کجا همو پیدا کردن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فامیلامون ( دختر ) یک سال مالزی بود بعد دو سال رفت کانادا  تنهام زندگی میکنه واسه تعطیلات برگشته ایران خواست بره کیش با دوستش باباش اجازه نداد! گفت نمیذارم تنها بری مسافرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تشیع جنازه پدر بزرگم برمی گشتیم عمه ام داشت خودشو از شدت ناراحتی می کشت یکی از اقوام گفت عزیزم چقدر مدل موهات قشنگه! یهو عمه صاف نشست گفت : تازه الان بهم ریختس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم میخوام یه خونه جدا بگیرم و مستقل بشم میگه برو … برو مستقل شو … برو ایدز بگیر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی شوق و ذوق رفتم خونه میگم پدر جان استادمون گفت بین همه ی کلاس ها من بالاترین نمره رو گرفتم ! میگه : ببین دیگه بقیه چقدر خنگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمو دارم با قرآن میره خرید به فروشنده میگه دس رو قرآن بذار بگو چند خریدی فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی جایزه هایی که مامانم برای WC رفتن به موقع خواهر زاده 3 سالم در نظر میگیره فدراسیون های جهانی برای قهرمانان جهان در نظر نمیگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مامانم رفتیم فروشگاه یه پنج دقیقه اس داره قفسه شوینده ها رو می گرده رفتم پیشش می گم دنبال چی می گردی؟ میگه : رنگین شوی مشکین تاژ ! فک و فامیله مستعده ما داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رتبه کنکور ارشد پسر عموم رو سه رقم سه رقم از راست جدا کردیم که بتونیم بخونیمش یه همچین فکو فامیل نابغه ای داریم ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرخالم کلاس اوله گوشیو برداشته به دوستش زنگ بزنه مامان طرف گوشیو جواب داده پسرخالم میگه ببخشید علی هست ؟ مامانش میگه شما ؟ میگه من بغل دستیشم ! آینده تاریکی برای این بچه متصور هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم با بابام شطرنج بازی میکردم برگشته میگه یا مات میشی یا پول تو جیبی نداری ! دو راهی ذلت و خفت همینه والله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم دفتر خاطرات خواهرمو میخوندم ، تو اوجش بودم که نوشته بود : تو که الان داری فضولی میکنی و میخونی زور نزن چیز خاصی گیرت نمیاد ! منو میگی هول شدم دفترو بستم فکر کردم منو میبینه از تو دفترش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش : منزل آقای شکوری ؟ بله بفرمایید ! شکوری هست ؟