بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟ میگه: گاو!! میگم: عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟ میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله پس حتما خودش گاوه دیگه!! فک و فامیل منطقی داریم ما؟! قدرت استدلالش منو کشته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فامیل داریم اون زمان که جومونگ نشون می داد ۱۴ هزار تا صلوات نذر کرده بود که جومونگ نمیره فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی شوق و ذوق رفتم خونه می گم پدر جان استادمون گفت بین همه ی کلاس ها من بالاترین نمره رو گرفتم می گه : ببین دیگه بقیه چقدر خنگن فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداشم برگشته به داداشم می گه : اگه چی بشه تو منو می بری طلاق می دی ؟ داداشم خیلی جدی برگشته می گه : اگه سکه برگرده به همون ۴۰۰ تومن ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم ماشین رو دنده عقب می‌آوردم تو حیات مادرم اومده فرمون میده … بیا … بیا … بیا … نیا ! لوله آب شیکست خاک به سر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از افتخارات ِ مادربزرگم اینه که دوس پسر نداشته :| خب وقتی در سن 10 سالگی ازدواج کردی دلت می خواسته دوس پسر هم داشته باشی ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام اومده باد انداخته تو غبغبش می گه برو چک کن برات یه ایمیل فرستادم رفتم چک کردم میبینم یه ایمیل خالی زده سابجکتشو گذاشته ما میتوانیم من :| بابائه داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم بزرگترین آرزوت چیه؟ میگه : بزرگ بشی زود زنت بدم با زنت دعوا کنم حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت فک فامیله ما داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم زنگ زده که زود بیا خونه این مانتو رو بگیر ببر برای مامان بزرگت می پرسم چرا ؟ میگه : آخه گشت ارشاد گرفتتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا شبا دقیق روی اخبار ساعت آلارم رو کوک می کنه صبح که صداش در میاد پا می شه باطریشو در میاره دوباره می خوابه الان خداوکیلی نقش این ساعت این وسط چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پوشیدم که برم باشگاه مامانم میگه الان کجا میری هوا سرده سرما می خوری برو حیاطو جارو کن فک و فامیله فرصت طلبه داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار گفتم چه طعمی بگیرم ؟ داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر فک و فامیله معتاده داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پسر خاله دماغ عملی ابرو برداشته دارم البته گفتن پسره، اما هنوز کسی نتونسته نشانه هاشو ببینه آخه اینم دختر خاله نه ببخشید  پسر خاله  ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه : فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟ کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار مامان بزرگه آپدیته داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به مادرم گفتم روزت مبارک بهم گفت همچنین ! توقع من این بود که بگه ایشالله عروسیت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم غذا آماده نشد ؟ میگه : پیلیز ویت مای دیر مامان با کلاسه داریم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟ میگه: گاو!! میگم: عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟ میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله پس حتما خودش گاوه دیگه!! فک و فامیل منطقی داریم ما؟! قدرت استدلالش منو کشته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فامیل داریم اون زمان که جومونگ نشون می داد ۱۴ هزار تا صلوات نذر کرده بود که جومونگ نمیره فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلی شوق و ذوق رفتم خونه می گم پدر جان استادمون گفت بین همه ی کلاس ها من بالاترین نمره رو گرفتم می گه : ببین دیگه بقیه چقدر خنگن فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداشم برگشته به داداشم می گه : اگه چی بشه تو منو می بری طلاق می دی ؟ داداشم خیلی جدی برگشته می گه : اگه سکه برگرده به همون ۴۰۰ تومن ! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم ماشین رو دنده عقب می‌آوردم تو حیات مادرم اومده فرمون میده … بیا … بیا … بیا … نیا ! لوله آب شیکست خاک به سر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از افتخارات ِ مادربزرگم اینه که دوس پسر نداشته :| خب وقتی در سن 10 سالگی ازدواج کردی دلت می خواسته دوس پسر هم داشته باشی ؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام اومده باد انداخته تو غبغبش می گه برو چک کن برات یه ایمیل فرستادم رفتم چک کردم میبینم یه ایمیل خالی زده سابجکتشو گذاشته ما میتوانیم من :| بابائه داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم بزرگترین آرزوت چیه؟ میگه : بزرگ بشی زود زنت بدم با زنت دعوا کنم حوصلم از این یکنواختی زندگی سر رفت فک فامیله ما داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم زنگ زده که زود بیا خونه این مانتو رو بگیر ببر برای مامان بزرگت می پرسم چرا ؟ میگه : آخه گشت ارشاد گرفتتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا شبا دقیق روی اخبار ساعت آلارم رو کوک می کنه صبح که صداش در میاد پا می شه باطریشو در میاره دوباره می خوابه الان خداوکیلی نقش این ساعت این وسط چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پوشیدم که برم باشگاه مامانم میگه الان کجا میری هوا سرده سرما می خوری برو حیاطو جارو کن فک و فامیله فرصت طلبه داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار گفتم چه طعمی بگیرم ؟ داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر فک و فامیله معتاده داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پسر خاله دماغ عملی ابرو برداشته دارم البته گفتن پسره، اما هنوز کسی نتونسته نشانه هاشو ببینه آخه اینم دختر خاله نه ببخشید  پسر خاله  ما داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه : فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟ کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار مامان بزرگه آپدیته داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به مادرم گفتم روزت مبارک بهم گفت همچنین ! توقع من این بود که بگه ایشالله عروسیت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم غذا آماده نشد ؟ میگه : پیلیز ویت مای دیر مامان با کلاسه داریم ؟