بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه سری حالم خیلی بد بود گلاب به روتون داشتم بالا میووردم مامانم اومده بالا سرم میگه حیف این همه غذا که خوردی 😐 من دیگه حرفی ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به دوستان و فامیل زنگ نزنه نزنه وقتی مکالمه رایگان گرفت بشینه به همه فک و فامیل و دوست و غریبه و آشنا زنگ بزنه بگه امروز دلم افتاد به فکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب دیدم دختر عموم تو اتاق داره هق هق گریه می کنه رفتم گفتم چی شده؟ گفتش که چند وقت هست تو “پو” نرفته فکر کنم مرده میترسم برم توش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟ میگه :گاو!! میگم :عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟ میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله پس حتما خودش گاوه دیگه!! قدرت استدلالش منو کشته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما میگفتن :فامیل آدم گوشتشو بوخوره… استخونشو دور نمیندازه!!! اما فک فامیل این دوره گوشتتو که تا ته میخورن هیچ…! استخونتم میندازن جلو سگشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم سفره چیده فوق العاده, بهش میگیم مهمون داریم؟؟ میگه نه تاریخ انقضای مواد غذایی داشت تموم میشدگفتم حیف نشن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حموم اومدم بیرون ، اومدم چراغو خاموش کنم برق گرفتتم واسه مادربزرگم تعریف کردم یه دقیقه فکر کرد بعد برگشت گفت  برقم برقای قدیم … میگرفت درجا طرفو خشک میکرد !!! یعنی محبت میچکه ازشون !! والا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها استفاده بابام از وایبر اینه که ببینه دوستان و آشنایان عکس پروفایلشون چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستیم داریم فیلم اکشن میبینیم یه دفه بابام یه لگد محکم بهم زد میگم چرا میزنی؟ میگه خواستم حس ال ای دی سه بعدی بهت بدم که جلو دوستات احساس حقارت نکنی !!! فک و فایمله داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام گفتم حس داشتن یه پسر خوب چه جوریه !؟ میگه نمیدونم برو از مامان بزرگت بپرس ! فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم داداشم اومده میگه: داری میخوابی؟ میگم پ نه پ چشمامو بستم تو بری قایم شی! فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام به مامانم سپرده جمعه ها هفت صبح بیدارش کنه….. بگه امروز جمعه است ، بگیر بخواب !…. فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خاکسپاری فامیلموون داداشش خودش انداخته تو قبر که اول منو باید خاک کنید باباشون بیل و ور داشته داره خاک میریزه روش میگه آره، توهم برو پیش داداشت نذار اونجا تنها باشه!!!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه دارم میرم کارواش بابام میگه جایی میری ؟ میگم آره میرم کارواش میگه پس ماشین منم ببر یه آبی بهش بزن !!! بگیرمش این یکی دستم یا بزارم تو کیفم ؟! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میگه آب جوش میریزی بسم ا… بگو میگم مگه جنها بیکارن بچشونو بیارن تو ظرفشوییه ما میگه خب بچن دیگه شیطونن خودشون میان! فک و فامیله داریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خونه فک وفامیلامون بی شعورا هیچ کار خاصی نکردن که من بتونم اینجا بنویسم … ایندفعه واقعاً از همه تون یکصدا میپرسم: فک و فامیله داریم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فک و فامیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا یه سری حالم خیلی بد بود گلاب به روتون داشتم بالا میووردم مامانم اومده بالا سرم میگه حیف این همه غذا که خوردی 😐 من دیگه حرفی ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به دوستان و فامیل زنگ نزنه نزنه وقتی مکالمه رایگان گرفت بشینه به همه فک و فامیل و دوست و غریبه و آشنا زنگ بزنه بگه امروز دلم افتاد به فکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب دیدم دختر عموم تو اتاق داره هق هق گریه می کنه رفتم گفتم چی شده؟ گفتش که چند وقت هست تو “پو” نرفته فکر کنم مرده میترسم برم توش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه پسرخالم میگم اسم بابات چیه؟ میگه :گاو!! میگم :عیبه، مگه آدم به باباش میگه گاو؟ میگه خودش همیشه بهم میگه گوساله پس حتما خودش گاوه دیگه!! قدرت استدلالش منو کشته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما میگفتن :فامیل آدم گوشتشو بوخوره… استخونشو دور نمیندازه!!! اما فک فامیل این دوره گوشتتو که تا ته میخورن هیچ…! استخونتم میندازن جلو سگشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم سفره چیده فوق العاده, بهش میگیم مهمون داریم؟؟ میگه نه تاریخ انقضای مواد غذایی داشت تموم میشدگفتم حیف نشن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حموم اومدم بیرون ، اومدم چراغو خاموش کنم برق گرفتتم واسه مادربزرگم تعریف کردم یه دقیقه فکر کرد بعد برگشت گفت  برقم برقای قدیم … میگرفت درجا طرفو خشک میکرد !!! یعنی محبت میچکه ازشون !! والا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها استفاده بابام از وایبر اینه که ببینه دوستان و آشنایان عکس پروفایلشون چیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستیم داریم فیلم اکشن میبینیم یه دفه بابام یه لگد محکم بهم زد میگم چرا میزنی؟ میگه خواستم حس ال ای دی سه بعدی بهت بدم که جلو دوستات احساس حقارت نکنی !!! فک و فایمله داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام گفتم حس داشتن یه پسر خوب چه جوریه !؟ میگه نمیدونم برو از مامان بزرگت بپرس ! فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم داداشم اومده میگه: داری میخوابی؟ میگم پ نه پ چشمامو بستم تو بری قایم شی! فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام به مامانم سپرده جمعه ها هفت صبح بیدارش کنه….. بگه امروز جمعه است ، بگیر بخواب !…. فک و فامیله داریم…؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خاکسپاری فامیلموون داداشش خودش انداخته تو قبر که اول منو باید خاک کنید باباشون بیل و ور داشته داره خاک میریزه روش میگه آره، توهم برو پیش داداشت نذار اونجا تنها باشه!!!! فک و فامیله داریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه دارم میرم کارواش بابام میگه جایی میری ؟ میگم آره میرم کارواش میگه پس ماشین منم ببر یه آبی بهش بزن !!! بگیرمش این یکی دستم یا بزارم تو کیفم ؟! فک و فامیله داریم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میگه آب جوش میریزی بسم ا… بگو میگم مگه جنها بیکارن بچشونو بیارن تو ظرفشوییه ما میگه خب بچن دیگه شیطونن خودشون میان! فک و فامیله داریم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم خونه فک وفامیلامون بی شعورا هیچ کار خاصی نکردن که من بتونم اینجا بنویسم … ایندفعه واقعاً از همه تون یکصدا میپرسم: فک و فامیله داریم؟