بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فوتبالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فانتزی ذهنم اینه که بخوابم و شب خواب عشق مرحومم رو ببینم ... سارینا به همین سادگی یک سال و سه ماه و یک روز گذشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه میکنه ، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه ، زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس اسه منه / دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد/ دوسش دارم خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم / عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم / گر سرم را از تنم سازی جدا / باز می گویم که استقلالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده / پرسپولیسی نامرده قسم به هر چی تیمه / پرسپولیسی یتیمه قسم به هر چی عشقه / تیم ابی با عشقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلاله قهرمانه / تیمی که حریف نداره شب تاره لنگ پاره / تیمی که چاره نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون تا ابد سرخ خواهد ماند ، البته درون رگهای آبی ! استقلال قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که آبٍ آبی را آفرید تا ماهی قرمز زنده بماند. استقلال رو عشقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزد این نغمه ز هر جای وطن قرمزته / گوید آن مرغک خوش خوان به چمن قرمزته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیس یه ایران / یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره / اما تو میشی قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جلودار تو نیست / نمره ی فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت / با سرخی خون یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه استقلال قهرمان می شه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فوتبالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فانتزی ذهنم اینه که بخوابم و شب خواب عشق مرحومم رو ببینم ... سارینا به همین سادگی یک سال و سه ماه و یک روز گذشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه میکنه ، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه ، زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس اسه منه / دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد/ دوسش دارم خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم / عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم / گر سرم را از تنم سازی جدا / باز می گویم که استقلالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده / پرسپولیسی نامرده قسم به هر چی تیمه / پرسپولیسی یتیمه قسم به هر چی عشقه / تیم ابی با عشقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلاله قهرمانه / تیمی که حریف نداره شب تاره لنگ پاره / تیمی که چاره نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون تا ابد سرخ خواهد ماند ، البته درون رگهای آبی ! استقلال قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که آبٍ آبی را آفرید تا ماهی قرمز زنده بماند. استقلال رو عشقه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیزد این نغمه ز هر جای وطن قرمزته / گوید آن مرغک خوش خوان به چمن قرمزته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیس یه ایران / یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره / اما تو میشی قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جلودار تو نیست / نمره ی فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت / با سرخی خون یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه / خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه / استقلال قهرمان می شه استقلال قهرمان می شه!