بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد که در ذهن خودیک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛ اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی ، آب بیشتر خودنمایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیام چه خوش می گوید ؛ قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  به زان که طفیل خوان ناکس بودن  با نان جوین خویش حقا که به است کالوده بپالوده هر خس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت چه واژه زیبا اما غریبی است...  شنیدم آنانکه از گذشته خود عبرت نمی گیرند  چاره ای جز تکرار آن ندارند  و آنجا بود که فهمیدم  چرا زندگی ما تکراری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده سریال... امروز خودشو میبینیم، فردا تکرارشو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـ ــهان جای عجیـبی ست ایـ ــنجا هرکـس شلـیک مـی کند خودش کشـ ــته مـی شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزمی که تر بود را پس بیار.. من پس میگیرم.. این که بی محلی کردن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﺭﺩ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ" ﺭﻓﯿﻖ " ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ، ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش انسان ها همانقدر كه از ارتفاع ميترسند كمي هم از پستي هراس داشتند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد که در ذهن خودیک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛ اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی ، آب بیشتر خودنمایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیام چه خوش می گوید ؛ قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  به زان که طفیل خوان ناکس بودن  با نان جوین خویش حقا که به است کالوده بپالوده هر خس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت چه واژه زیبا اما غریبی است...  شنیدم آنانکه از گذشته خود عبرت نمی گیرند  چاره ای جز تکرار آن ندارند  و آنجا بود که فهمیدم  چرا زندگی ما تکراری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده سریال... امروز خودشو میبینیم، فردا تکرارشو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـ ــهان جای عجیـبی ست ایـ ــنجا هرکـس شلـیک مـی کند خودش کشـ ــته مـی شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزمی که تر بود را پس بیار.. من پس میگیرم.. این که بی محلی کردن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﺭﺩ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ" ﺭﻓﯿﻖ " ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ، ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش انسان ها همانقدر كه از ارتفاع ميترسند كمي هم از پستي هراس داشتند