بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها فقط باید عاقــــــلانه زندگی کرد نه عاشــــــقانه...:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن،زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین پیش بینیه رفتار آینده ی یک نفر،نگاه کردن به رفتار گذشتشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييكه بودن ارزشی نداره، نبودن منطقی تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!! اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین گناه آن است که به کسی که توراراستگومیشناسددروغ بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترين انسان ها كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت دشمني فاش كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد که در ذهن خودیک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛ اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی ، آب بیشتر خودنمایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیام چه خوش می گوید ؛ قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  به زان که طفیل خوان ناکس بودن  با نان جوین خویش حقا که به است کالوده بپالوده هر خس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت چه واژه زیبا اما غریبی است...  شنیدم آنانکه از گذشته خود عبرت نمی گیرند  چاره ای جز تکرار آن ندارند  و آنجا بود که فهمیدم  چرا زندگی ما تکراری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده سریال... امروز خودشو میبینیم، فردا تکرارشو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـ ــهان جای عجیـبی ست ایـ ــنجا هرکـس شلـیک مـی کند خودش کشـ ــته مـی شود...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها فقط باید عاقــــــلانه زندگی کرد نه عاشــــــقانه...:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن،زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین پیش بینیه رفتار آینده ی یک نفر،نگاه کردن به رفتار گذشتشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييكه بودن ارزشی نداره، نبودن منطقی تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!! اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین گناه آن است که به کسی که توراراستگومیشناسددروغ بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترين انسان ها كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت دشمني فاش كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد که در ذهن خودیک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را ! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعدوبرق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛ اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی ، آب بیشتر خودنمایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیام چه خوش می گوید ؛ قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  به زان که طفیل خوان ناکس بودن  با نان جوین خویش حقا که به است کالوده بپالوده هر خس بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت چه واژه زیبا اما غریبی است...  شنیدم آنانکه از گذشته خود عبرت نمی گیرند  چاره ای جز تکرار آن ندارند  و آنجا بود که فهمیدم  چرا زندگی ما تکراری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیمون شده سریال... امروز خودشو میبینیم، فردا تکرارشو :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـ ــهان جای عجیـبی ست ایـ ــنجا هرکـس شلـیک مـی کند خودش کشـ ــته مـی شود...!!