بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضی از آدما خوبه که هستن ممنون از بودنشون! اما یه عده ایم هستن تا وقتی داریشون عین خیالت نیست اما امون از نبودنشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی... ب سلامتی هیچ کس. . . دیگر هیچکس ارزش سلامت بودن را ندارد... همه گرگ شده اند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه راه خوشبختی عبارت است از: بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی در او نباشد ، تنها میمانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که تمام عمر پشیمانم کرد اعتمادی است که بر مردم دنیا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها فقط باید عاقــــــلانه زندگی کرد نه عاشــــــقانه...:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن،زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین پیش بینیه رفتار آینده ی یک نفر،نگاه کردن به رفتار گذشتشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييكه بودن ارزشی نداره، نبودن منطقی تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!! اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین گناه آن است که به کسی که توراراستگومیشناسددروغ بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترين انسان ها كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت دشمني فاش كند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضی از آدما خوبه که هستن ممنون از بودنشون! اما یه عده ایم هستن تا وقتی داریشون عین خیالت نیست اما امون از نبودنشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی... ب سلامتی هیچ کس. . . دیگر هیچکس ارزش سلامت بودن را ندارد... همه گرگ شده اند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه راه خوشبختی عبارت است از: بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی در او نباشد ، تنها میمانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که تمام عمر پشیمانم کرد اعتمادی است که بر مردم دنیا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین آدم ها فقط باید عاقــــــلانه زندگی کرد نه عاشــــــقانه...:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن،زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین پیش بینیه رفتار آینده ی یک نفر،نگاه کردن به رفتار گذشتشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاييكه بودن ارزشی نداره، نبودن منطقی تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!! اسکار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین گناه آن است که به کسی که توراراستگومیشناسددروغ بگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترين انسان ها كسي است كه راز دوران دوستي را به وقت دشمني فاش كند