بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خلوت تنهایی خود به این باور رسیده ام که اینجا برای زنده ماندن باید مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* کسی که یه روز با تو خندید * * یه روز به تو خواهد خندید * مطمئن باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند  دنیا را سکوت فرا می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بیشتر برای شادی نیازمند شریک هستید تا غم اینکه لحظه خندیدن چه کسی کنار شما باشد مهم تر از این است که در هنگام گریستن چندین دست روی شانه تان بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضی از آدما خوبه که هستن ممنون از بودنشون! اما یه عده ایم هستن تا وقتی داریشون عین خیالت نیست اما امون از نبودنشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی... ب سلامتی هیچ کس. . . دیگر هیچکس ارزش سلامت بودن را ندارد... همه گرگ شده اند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه راه خوشبختی عبارت است از: بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی در او نباشد ، تنها میمانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که تمام عمر پشیمانم کرد اعتمادی است که بر مردم دنیا کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خلوت تنهایی خود به این باور رسیده ام که اینجا برای زنده ماندن باید مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* کسی که یه روز با تو خندید * * یه روز به تو خواهد خندید * مطمئن باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند  دنیا را سکوت فرا می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بیشتر برای شادی نیازمند شریک هستید تا غم اینکه لحظه خندیدن چه کسی کنار شما باشد مهم تر از این است که در هنگام گریستن چندین دست روی شانه تان بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضی از آدما خوبه که هستن ممنون از بودنشون! اما یه عده ایم هستن تا وقتی داریشون عین خیالت نیست اما امون از نبودنشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی... ب سلامتی هیچ کس. . . دیگر هیچکس ارزش سلامت بودن را ندارد... همه گرگ شده اند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که سقف خانه ها چوبی بود گفتار و عمل در همه جا خوبی بود امروز بنای خانه ها سنگ شده دلها همه با بنا هماهنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه راه خوشبختی عبارت است از: بدی ندیدن بدی نشنیدن بدی نکردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی کسی باش که تا به حال نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی در او نباشد ، تنها میمانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که تمام عمر پشیمانم کرد اعتمادی است که بر مردم دنیا کردم