بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلتان «قرص» است ،از «دردسر» نترسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پلانی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر میشود؛دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند: حرف حساب جواب ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت خفته است دریایم و نیست هیچ باکم از توفان دریا همه عمر،خوابش آشفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت. "شهید آوینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خلوت تنهایی خود به این باور رسیده ام که اینجا برای زنده ماندن باید مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* کسی که یه روز با تو خندید * * یه روز به تو خواهد خندید * مطمئن باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند  دنیا را سکوت فرا می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بیشتر برای شادی نیازمند شریک هستید تا غم اینکه لحظه خندیدن چه کسی کنار شما باشد مهم تر از این است که در هنگام گریستن چندین دست روی شانه تان بنشیند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلتان «قرص» است ،از «دردسر» نترسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پلانی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر میشود؛دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند: حرف حساب جواب ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت خفته است دریایم و نیست هیچ باکم از توفان دریا همه عمر،خوابش آشفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت. "شهید آوینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنيت يک ساله داريد برنج بکاريد اگه نيت ده ساله داريد درخت غرس کنيد، اگه نيت صد ساله داريد آدم تربيت کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خلوت تنهایی خود به این باور رسیده ام که اینجا برای زنده ماندن باید مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* کسی که یه روز با تو خندید * * یه روز به تو خواهد خندید * مطمئن باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها به اندازه عملشان می توانستند سخن بگویند  دنیا را سکوت فرا می گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما بیشتر برای شادی نیازمند شریک هستید تا غم اینکه لحظه خندیدن چه کسی کنار شما باشد مهم تر از این است که در هنگام گریستن چندین دست روی شانه تان بنشیند