بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها ميدانند که چوپان دوستشان دارد،اما نميدانند که چوپان دوست صميمي قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اصلی ثابت تر از تغییر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده نمیتوان خواب پرواز دید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر موفقیتی که به دست می آورید، بلیت ورود به مشکل دشوارتر را به دست آورده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلتان «قرص» است ،از «دردسر» نترسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پلانی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر میشود؛دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند: حرف حساب جواب ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت خفته است دریایم و نیست هیچ باکم از توفان دریا همه عمر،خوابش آشفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت. "شهید آوینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها ميدانند که چوپان دوستشان دارد،اما نميدانند که چوپان دوست صميمي قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اصلی ثابت تر از تغییر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده نمیتوان خواب پرواز دید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر موفقیتی که به دست می آورید، بلیت ورود به مشکل دشوارتر را به دست آورده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلتان «قرص» است ،از «دردسر» نترسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها پلانی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر میشود؛دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند: حرف حساب جواب ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت خفته است دریایم و نیست هیچ باکم از توفان دریا همه عمر،خوابش آشفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان كار هايي را ميكنيد كه قبلا ميكرديد پس همان موفقيت هايي را خواهيد داشت كه قبلا داشتيد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ممکن قدرت انجام یه کارایی رو داشته باشی اما سوال اینجاس ، حقش رو هم داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچک است که انسان می نالد... وقتی ضربه سهمگین باشد انسان لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هیچگاه پایان نخواهد یافت. "شهید آوینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.