بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است .................................. دنیای امروز ما دنیای ارتباط آدمهاباآدمهانیست دنیای ارتباط نقابهابا نقابهاست آدمها کمترفرصت میکنند چهره ی حقیقی همدیگر راببینند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند، سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي كمالي هاي انسان از سخن پيدا شود / پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فهمیده" می فهمید چی قراره بشه شاید زیر تانک نمیرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر غبار زندگی روزانه رااز روح می زداید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام دوران زندگی همواره از این نکته در عذاب بوده ام که چرا نتوانستم مانند دیگران نقاشی کنم!هِنری ماتیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده با من رفتار میکند..او خیاط من است هر بار که مرا میبیند از نو اندازه گیری مکندوبه سابقم قضاوت نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیشنهاد واسه پیشرفت برو عقب/چند قدم از عقیده ات/شاید غلط بود آخه میدونی ما همیشه دوریم چند قدم از حقیقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال باش اگر کسی از تو تنفر دارد...حداقل میدانی که نسبت به تو بی تفاوت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها ميدانند که چوپان دوستشان دارد،اما نميدانند که چوپان دوست صميمي قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اصلی ثابت تر از تغییر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده نمیتوان خواب پرواز دید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر موفقیتی که به دست می آورید، بلیت ورود به مشکل دشوارتر را به دست آورده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است .................................. دنیای امروز ما دنیای ارتباط آدمهاباآدمهانیست دنیای ارتباط نقابهابا نقابهاست آدمها کمترفرصت میکنند چهره ی حقیقی همدیگر راببینند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند، سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي كمالي هاي انسان از سخن پيدا شود / پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فهمیده" می فهمید چی قراره بشه شاید زیر تانک نمیرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر غبار زندگی روزانه رااز روح می زداید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام دوران زندگی همواره از این نکته در عذاب بوده ام که چرا نتوانستم مانند دیگران نقاشی کنم!هِنری ماتیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده با من رفتار میکند..او خیاط من است هر بار که مرا میبیند از نو اندازه گیری مکندوبه سابقم قضاوت نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیشنهاد واسه پیشرفت برو عقب/چند قدم از عقیده ات/شاید غلط بود آخه میدونی ما همیشه دوریم چند قدم از حقیقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال باش اگر کسی از تو تنفر دارد...حداقل میدانی که نسبت به تو بی تفاوت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها ميدانند که چوپان دوستشان دارد،اما نميدانند که چوپان دوست صميمي قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اصلی ثابت تر از تغییر نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده نمیتوان خواب پرواز دید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر موفقیتی که به دست می آورید، بلیت ورود به مشکل دشوارتر را به دست آورده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری...