بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهيدلعن ونفرين راازخودتان دورکنيد،هرگزنبايستى به آن اهميت دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مانند دیگران فکر می کنید ، در واقع خودتان هیچ فکری نمی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد  من از دنیا "دست" برداشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت دستو پاتونو مثل زنجیر میبنده یادتون باشه به قول 1 بزرگی هرکس قهرمان راهیه که خودش میره پس الکی خودتو تو راه موفقیت دیگران نبین و واسه خورت تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنادانى بسياربزرگ استولى همنشين نادان بودن از آن هم بزرگ تراست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است .................................. دنیای امروز ما دنیای ارتباط آدمهاباآدمهانیست دنیای ارتباط نقابهابا نقابهاست آدمها کمترفرصت میکنند چهره ی حقیقی همدیگر راببینند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند، سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي كمالي هاي انسان از سخن پيدا شود / پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فهمیده" می فهمید چی قراره بشه شاید زیر تانک نمیرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر غبار زندگی روزانه رااز روح می زداید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام دوران زندگی همواره از این نکته در عذاب بوده ام که چرا نتوانستم مانند دیگران نقاشی کنم!هِنری ماتیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده با من رفتار میکند..او خیاط من است هر بار که مرا میبیند از نو اندازه گیری مکندوبه سابقم قضاوت نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیشنهاد واسه پیشرفت برو عقب/چند قدم از عقیده ات/شاید غلط بود آخه میدونی ما همیشه دوریم چند قدم از حقیقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال باش اگر کسی از تو تنفر دارد...حداقل میدانی که نسبت به تو بی تفاوت نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهيدلعن ونفرين راازخودتان دورکنيد،هرگزنبايستى به آن اهميت دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مانند دیگران فکر می کنید ، در واقع خودتان هیچ فکری نمی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد  من از دنیا "دست" برداشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت دستو پاتونو مثل زنجیر میبنده یادتون باشه به قول 1 بزرگی هرکس قهرمان راهیه که خودش میره پس الکی خودتو تو راه موفقیت دیگران نبین و واسه خورت تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنادانى بسياربزرگ استولى همنشين نادان بودن از آن هم بزرگ تراست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است .................................. دنیای امروز ما دنیای ارتباط آدمهاباآدمهانیست دنیای ارتباط نقابهابا نقابهاست آدمها کمترفرصت میکنند چهره ی حقیقی همدیگر راببینند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند، سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي كمالي هاي انسان از سخن پيدا شود / پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فهمیده" می فهمید چی قراره بشه شاید زیر تانک نمیرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر غبار زندگی روزانه رااز روح می زداید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتمام دوران زندگی همواره از این نکته در عذاب بوده ام که چرا نتوانستم مانند دیگران نقاشی کنم!هِنری ماتیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک نفر را میشناسم که معقول و سنجیده با من رفتار میکند..او خیاط من است هر بار که مرا میبیند از نو اندازه گیری مکندوبه سابقم قضاوت نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پیشنهاد واسه پیشرفت برو عقب/چند قدم از عقیده ات/شاید غلط بود آخه میدونی ما همیشه دوریم چند قدم از حقیقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال باش اگر کسی از تو تنفر دارد...حداقل میدانی که نسبت به تو بی تفاوت نیست