بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار را بااحساس انجام بده ولی احساساتی نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوگروه نمي توانند فكرشان را عوض كنند: ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوتى،دشمن عشق وزندگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند” نمیتوانی انجام بدهی ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهشت نادانی رانده شدم ،بادرد دانایی سرگردان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد و جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اون دنیا خدا اول مظلوم رو مجازات میکنه بعد ظالم رو، چون اجازه داده بهش ظلم کنن خواهرا و برادرای گلم حق دادنی نیست گرفتنیه گفتم که در جریان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهيدلعن ونفرين راازخودتان دورکنيد،هرگزنبايستى به آن اهميت دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مانند دیگران فکر می کنید ، در واقع خودتان هیچ فکری نمی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد  من از دنیا "دست" برداشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت دستو پاتونو مثل زنجیر میبنده یادتون باشه به قول 1 بزرگی هرکس قهرمان راهیه که خودش میره پس الکی خودتو تو راه موفقیت دیگران نبین و واسه خورت تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنادانى بسياربزرگ استولى همنشين نادان بودن از آن هم بزرگ تراست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار را بااحساس انجام بده ولی احساساتی نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوگروه نمي توانند فكرشان را عوض كنند: ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوتى،دشمن عشق وزندگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند” نمیتوانی انجام بدهی ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهشت نادانی رانده شدم ،بادرد دانایی سرگردان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد و جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اون دنیا خدا اول مظلوم رو مجازات میکنه بعد ظالم رو، چون اجازه داده بهش ظلم کنن خواهرا و برادرای گلم حق دادنی نیست گرفتنیه گفتم که در جریان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهيدلعن ونفرين راازخودتان دورکنيد،هرگزنبايستى به آن اهميت دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مانند دیگران فکر می کنید ، در واقع خودتان هیچ فکری نمی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد  من از دنیا "دست" برداشتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت دستو پاتونو مثل زنجیر میبنده یادتون باشه به قول 1 بزرگی هرکس قهرمان راهیه که خودش میره پس الکی خودتو تو راه موفقیت دیگران نبین و واسه خورت تلاش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنادانى بسياربزرگ استولى همنشين نادان بودن از آن هم بزرگ تراست...