بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب کار های احمقانه خود را به عنوان تجربه به رخ دیگران میکشیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام گناهان ودرد هاست...چوپان را تنهایی "دروغگو"کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل باران باش اماچشم کسى روبارونى نکن شايدبراش تنهاترينى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود خاطرات را تداعی کرد. همراه خودم یک چمدان گریه می اورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت جاده که خود پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!! مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار را بااحساس انجام بده ولی احساساتی نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوگروه نمي توانند فكرشان را عوض كنند: ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوتى،دشمن عشق وزندگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند” نمیتوانی انجام بدهی ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهشت نادانی رانده شدم ،بادرد دانایی سرگردان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد و جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اون دنیا خدا اول مظلوم رو مجازات میکنه بعد ظالم رو، چون اجازه داده بهش ظلم کنن خواهرا و برادرای گلم حق دادنی نیست گرفتنیه گفتم که در جریان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب کار های احمقانه خود را به عنوان تجربه به رخ دیگران میکشیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام گناهان ودرد هاست...چوپان را تنهایی "دروغگو"کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل باران باش اماچشم کسى روبارونى نکن شايدبراش تنهاترينى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود خاطرات را تداعی کرد. همراه خودم یک چمدان گریه می اورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت جاده که خود پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!! مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار را بااحساس انجام بده ولی احساساتی نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دوگروه نمي توانند فكرشان را عوض كنند: ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تفاوتى،دشمن عشق وزندگى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند” نمیتوانی انجام بدهی ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهشت نادانی رانده شدم ،بادرد دانایی سرگردان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد و جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اون دنیا خدا اول مظلوم رو مجازات میکنه بعد ظالم رو، چون اجازه داده بهش ظلم کنن خواهرا و برادرای گلم حق دادنی نیست گرفتنیه گفتم که در جریان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت